Obornicka Rada Miejska apeluje w sprawie programu Mosty dla Regionów

Rada Miejska w Obornikach wystosowała apel do Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie programu rządowego "Mosty dla Regionów".

Wokół rządowego programu jest wiele niewiadomych. Ta niewiedza i wątpliwości wokół programu były powodem wystosowania apelu Rady Miejskiej w Obornikach do Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Obornickiego w sprawie zajęcia stanowiska w temacie budowy przeprawy mostowej.

Apel Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Powiatu Obornickiego dotyczącego rządowego programu „Mosty dla Regionów" 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr LVIII/877/18 Rady Miejskiej
w Obornikach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oborniki, Rada Miejska w Obornikach występuje z następującym apelem: 

  • 1. W związku z ogłoszeniem rządowego programu „Mosty dla Regionów” i wskazaniem lokalizacji przeprawy mostowej na rzece Warcie, pomiędzy Obornikami i Obrzyckiem, która łączy drogę wojewódzką (nr 187) z drogą powiatową (1847P), Rada Miejska w Obornikach apeluje do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Powiatu Obornickiego o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do powyższego programu.

Apel ma na względzie potrzeby wynikające z: dojazdów mieszkańców do miejsc pracy, skrócenia czasu podróżowania w kierunku Poznania, usprawnienia ruchu lokalnego, zapewnienia ciągłości istniejącej sieci dróg oraz rosnącego potencjału społeczno-gospodarczego Obornik i okolicznych miejscowości.

  • 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach do przekazania apelu Rady Miejskiej w Obornikach do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Powiatu Obornickiego. 

Gmina Oborniki nie jest właścicielem żadnej z dróg wzdłuż Warty. Są nimi bowiem Województwo Wielkopolskie (droga nr 187) oraz Powiat Obornicki (1847P), a to one mogą wystąpić o udział w programie rządowym. 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież