fbpx

Walne zgromadzenie stowarzyszenia Aktywni Razem

Dnia 09.02.2019r. odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Aktywni Razem w Ludomach, podsumowujące działania 2015-2018 oraz sprawozdawcze za 2018 rok. Na zebraniu gościliśmy Wójta Gminy Ryczywół pana Henryka Szramę oraz Sołtysa i Prezesa OSP pana Karola Roguszkę.

Zebranie prowadziła prezes stowarzyszenia pani Grażyna Foedke, która po powitaniu gości przedstawiła nie tylko cztery lata działań ale nawiązała do lat aktywizacji i budowy boiska czy sprzątania parku od 2012 roku. Lata te były dla sołectwa i stowarzyszenia bardzo pracowite ale i przynosiły dużo satysfakcji, które  efekty dziś widać gołym okiem. Po sprawozdaniu merytorycznym i finansowym udzielono absolutorium zarządowi. Pani prezes Grażyna Foedke podziękowała wszystkim za prace na rzecz naszej małej ojczyzny a jednocześnie zakończyła pełnienie funkcji prezesa stowarzyszenia. Były podziękowania, kwiaty i dużo miłych i ciepłych słów skierowanych do pani prezes ale i dla całego zarządu. Pan Wójt Henryk Szrama także dołączył się do wszystkich podziękowań dla całego stowarzyszenia doceniając ogrom pracy jaką przez wszystkie te lata wykonaliśmy razem ze społecznością naszej wsi. W związku z zakończeniem kadencji zarządu walne zgromadzenie członków wybrali nowe władze. 

Nowym prezesem Stowarzyszenia Aktywni Razem została Bernadeta Filoda, wiceprezes Krystyna Bartkowiak, Sekretarz Magdalena Nogalska, skarbnik Magdalena Pyssa, członek zarządu Karolina Filoda.

Nowo wybranemu Zarządowi gratulujemy  i życzymy skuteczności w wypełnianiu stojących przed Państwem zadań, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, satysfakcji z pracy na rzecz Stowarzyszenia.