Uścikowo ma swoją wystawę w Senacie RP

Sołectwo Uścikowo i Ochotnicza Straż Pożarna z Uścikowa mają swoją wystawę w Senacie RP. Uroczyste otwarcie miało miejsce 24 października.

Przygotowania do otwarcia wystawy trwały od kwietnia 2017 roku, kiedy dh Tomasz Węgrzak na zaproszenie Senatora RP Jana Filipa Libickiego oraz Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc udał się do Senatu RP na rozmowę dotyczącą możliwości zaprezentowania dziejów oraz funkcjonowania społeczności lokalnej z Uścikowa. Przez cały ten okres, aż do października 2018 roku, zarówno Sołectwo i OSP Uścikowo, jak również Senat RP przygotowywali się do otwarcia wystawy poświęconej Małym Ojczyznom.

            Decyzja o terminie wystawy zapadła w październiku. W związku z koniecznością przewiezienia specjalnie przygotowanych na ten cel plansz, a także innych rekwizytów, dwuosobowa delegacja z Uścikowa wyjechała już 23 października, aby przygotować wystawę. 24 października z samego rana, wyjechała delegacja z gminy Oborniki, którą tworzyli sołtys i radny Paweł Dreger, przedstawicielka Rady Sołeckiej Karolina Mitręga, Zarząd OSP Uścikowo w osobach dh Marian Mitręga (prezes OSP), dh Marcin Szczepski (naczelnik OSP), dh Krzysztof Brąberek (gospodarz OSP), przedstawiciel Komisji Rewizyjnej OSP dh Klaudia Brąberek, a także członkowie OSP. Z ramienia Związku OSP delegację tworzyli dh Ryszard Kamiński (członek Zarządu Głównego ZOSP RP), a także dh Krzysztof Tomaszewski (prezes powiatowy ZOSP RP). Ponadto delegację tworzyli również Jędrzej Krupecki oraz Weronika Marciniak z Zespołu Ludowego Zespołu Szkoł im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, uczniów klasy policyjnej.

            Otwarcie wystawy nastąpiło o godz. 13.00. Po krótkim przemówieniu Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, głos zabrał dh Tomasz Węgrzak, który krótko wprowadził uczestników w historię Uścikowa i gminy Oborniki, podkreślając, że Uścikowo, jako wieś królewska, od zawsze była związana ze stolicą państwa polskiego. Sekretarz OSP Uścikowo przytoczył kilka ciekawych informacji, w tym najazd Mikołaja Reja (prawnuka poety Mikołaja Reja) ze Skoków w czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) na Oborniki, który przyczynił się do spadku liczby ludności, a także heroiczną walkę Oborniczan pod zaborem pruskim w obronie ziemi polskiej przed germanizacją.

            Następnie odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn pod przewodnictwem Wicemarszałek RP Marii Koc. W Zespole zasiadali również Senator RP Ryszard Bonisławski (wiceprzewodniczący), Senator RP Maria Pańczyk-Pozdziej (członek). W posiedzeniu uczestniczył także Senator RP Jan Filip Libicki, z którego inicjatywy możliwe było zaprezentowanie dziejów Uścikowa i OSP Uścikowa w Senacie RP. Posiedzenie otwarzyła Pani Przewodnicząca Zespołowi Wicemarszałek Maria Koc. Następnie Senator Jan Filip Libicki opowiedział w jaki sposób został zauroczony wystawą o Sołectwie i stowarzyszeniu straży pożarnej podczas uroczystości jubileuszowych w 2016 roku.

            Duże wrażenie na senatorach wywarła monografia poświęcona historii Uścikowa i OSP zawarta w 4 tomach liczących łącznie prawie 1000 stron, a także przebrani w wielkopolskie stroje ludowe w odmianie szamotulskiej (strój wielkopolski posiada kilka odmian) Weronika i Jędrzej z Zespołu Szkół w Objezierzu. Zainteresowani senatorowie rozpytywali o szkołę w Objezierzu, a także o historię Zespołu Tanecznego i jego dzieje. Tutaj w rozmowę włączyli się uczniowie szkoły, a także dh Karolina Mitręga, która jest członkiem Rady Rodzicielskiej i występowała również w charakterze opiekuna.

            Krótko i rzeczowo o Uścikowie oraz o społeczności lokalnej opowiedział sołtys i radny Paweł Dreger. Następnie funkcjonowanie straży pożarnych scharakteryzowali dh Ryszard Kamiński oraz dh Krzysztof Tomaszewski, podkreślając, że OSP to nie tylko działania ratowniczo-gaśnicze, ale wielokrotnie centrum życia społecznego, które inspiruje, organizuje i przechowuje tradycje, zwyczaje oraz historię dla przyszłych pokoleń. Senatorowie zauroczeni strażakami i mieszkańcami Uścikowa interesowali się powodem, dla którego powstała wystawa i monografia, a także kolejnymi planami i celami społeczności lokalnej. Tutaj wypowiedział się sekretarz OSP dh Tomasz Węgrzak, który podkreślił, że cały czas historia Uścikowa się poszerza w tym m.in. dzięki nawiązaniu kontaktu z Carlosem von Zedtwitz z Argentyny, potomkiem barona Ernsta von Zedtwitz z Uścikowa, który w 1848 roku czynnie zwalczał każdy przejaw polskości na terenie obecnej gminy Oborniki. Rozmawiano również o możliwości rozbudowania współpracy z innymi kronikarzami OSP, regionalistami oraz ludźmi, którzy są zafascynowani historią lokalną, zupełnie nieznaną i często zapominaną. Przedstawiono również możliwość podjęcia się budowy powiatowego klubu kronikarza, gdyby było takie zainteresowanie wśród lokalnych regionalistów. W trakcie posiedzenia zaprezentowano również kilkuminutowy film przygotowany na zlecenie Gminy Oborniki, który był relacją z obchodów jubileuszowych w 2016 roku. Zespół Parlamentarny był pod wrażeniem skali przedsięwzięcia, a także pracy społecznej i wolontariatu mieszkańców Uścikowa i gminy Oborniki.

            Po zakończeniu trwającego ok. 1,5 godziny posiedzenia, uczestnicy zostali zaproszeni na Salę Plenarną, gdzie mogli przez chwilę obejrzeć posiedzenie Senatu RP, a następnie udali się na obiad w restauracji poselskiej na zaproszenie Jana Filipa Libickiego.   

            Wystawa trwać będzie przez 14 dni, od 24.10.2018 roku do 8.11.2018 roku. Senatorowie i posłowie RP, a także liczne wycieczki zwiedzające Parlament RP będą mogli podziwiać plansze z historią Uścikowa i tutejszej straży pożarnej, ale także wielkopolskie stroje ludowe udostępnione przez Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Ojezierzu, mundur Powstańca Wielkopolskiego śp. Stanisława Gierki udostępniony przez Bibliotekę Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach, a także najnowsze publikacje gminy Oborniki, w tym „Oborniki na starych pocztówkach” oraz wszystkie numery Obornickich Zeszytów Historyczno-Kulturalnych. Na wystawie zaprezentowano również kronikę OSP Uścikowo prowadzoną przez dh Małgorzatę Misterską oraz dh Katarzynę Misterską, stare kroniki szkolne z Uścikowa, monografię poświęconą zagrożeniom pożarowym w powiecie obornickim w latach 1802 – 1939, a także nową pracę w formie albumu OSP Uścikowo przygotowaną specjalnie z okazji jubileuszu 660 lat Uścikowa oraz 80 lat OSP Uścikowo.

            Wystawa o Uścikowie i OSP w Uścikowie, wsparta rekwizytami udostępnionymi przez Bibliotekę Miasta i Gminy oraz Zespół Szkół w Objezierzu, jest pierwszą tego typu w historii Senatu RP, która jednocześnie otwiera cykl wystaw poświęconych Małym Ojczyznom. Prezentuje nie tylko burzliwe dzieje samego Uścikowa i OSP, ale również podkreśla związek miejscowości z historią gminy Oborniki. Wpisuje się również w obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu obornickiego, ponieważ mieszkańcy Uścikowa w styczniu 1919 roku brali czynny udział w zdobywaniu urzędów w Obornikach, a także w kolejnych walkach na froncie północnym. Dodatkowo wystawa promuje również lokalną kulturę i tradycje całego regionu, ponieważ oprócz strojów ludowych z Objezierza, znalazły się na niej również zdjęcia z różnych uroczystości, na których widnieją również inne podmioty i stowarzyszenia ziemi obornickiej. Skala przedsięwzięcia i rozmach, z jakim Sołectwo Uścikowo i OSP Uścikowo zrobiło wystawę spowodowało, że nawiązano nowe znajomości i kontakty, dzięki którym możliwe będzie promowanie gminy Oborniki. Senator RP Ryszard Bonisławski zainteresowany współpracą z sekretarzem OSP Uścikowo i Zespołem Tanecznym z Objezierza, poprosił o utrzymywanie kontaktu. Z kolei Pani Wicemarszałek Maria Koc oraz Senator RP Jan Filip Libicki zaprosili nie tylko Uścikowo i OSP Uścikowo, ale również inne stowarzyszenia i sołectwa, do podejmowania kolejnych inicjatyw i przedstawiania swoich osiągnięć w Senacie RP.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież