fbpx

Odebrano Bielawską. Są drobne uwagi (foto + film)

W piątek 14 września dokonano odbioru technicznego ulic: Bielawskiej, Wybudowanie, Przylesie i Drogi Leśnej w Obornikach.

Zakończona inwestycja na Bielawach to jednak z największych, jeśli nie największa inwestycja w tej części miasta. Przebudowane drogi, nowe ścieżki rowerowe i chodniki, a do tego oświetlenie. Inwestycja pochłonęła ponad 4 mln zł. Gmina Oborniki pozyskała na ten cel ponad 1 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Po odbiorze drogi pojawiły się głosy o konieczności dokonaniu kilku korekt. Radni przekazali burmistrzowi Tomaszowi Szramie swoje uwagi co do konkretnych odcinków inwestycji. Radny Marek Lemański prosił o to, aby wystąpić do PEC-u z prośbą o przesunięcie podpory rur ciepłowniczych tak, aby samochody ciężarowe skręcające z ulicy Bielawskiej w Kubiaka w stronę Słonaw miały łatwość manewrowania. Kolejna uwaga to prośba radnego Ariela Mańczaka, aby wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej o zgodę na przygotowanie przejścia dla pieszych łączącego chodnik osiedlowy z chodnikiem na ulicy Droga Leśna oraz próg zwalniający na wysokości bloków na ulicy Droga Leśna. Burmistrz wysłuchał wszystkich i w ciągu najbliższych dni wystąpi do odpowiednich jednostek o zajęcie się zgłoszonymi uwagami.

Poniżej też przypominamy wypowiedzi radnych A. Gintrowicz, A. Mańczaka i Sekretarza Gminy Krzysztofa Nowackiego nt. oddanej inwestycji.