fbpx

Gmina Oborniki zdobyła dofinansowania z PROW

W poniedziałek, 21 listopada w imieniu Gminy Oborniki burmistrz Tomasz Szrama podpisał umowy na realizację zadań dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o wsparcie przedsięwzięć złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”, w ramach „Małych Projektów”. Pozyskane dofinansowanie obejmie następujące projekty:

„Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wytyczenie i oznakowanie ścieżki historyczno – edukacyjnej” (33 tablice informacyjne na obszarze gminy) – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów”,, wnioskowana kwota dofinansowania 13.187,50 zł

„Remont pokrycia dachowego z ociepleniem ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Bąblińcu” – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów, wnioskowana kwota dofinansowania 12.135,25 zł,

„Kultywowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup sprzętu dla zespołu „Małe Oborniki” – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów, wnioskowana kwota dofinansowania – 5.939,00 zł

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świerkówkach ” – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów”, wnioskowana kwota dofinansowania – 14.665,89 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utwardzenie powierzchni parku miejskiego przy małej elektrowni wodnej na rzece Wełnie w Obornikach” – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów”, wnioskowana kwota dofinansowania –25.000,00 zł

„Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Urbanie” – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów”, wnioskowana kwota dofinansowania – 10.611,90 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Pacholewo” – wniosek złożony w ramach „Małych Projektów”, wnioskowana kwota dofinansowania – 4.713,80 zł

Jak podkreślała Dyrektor Departamentu PROW UWW, Emilia Dunal -zdobycie aż tylu dofinansowań to duży sukces, gdyż żadna inna gmina nie może pochwalić się takim wynikiem.