fbpx

Wyjaśnienie Urzędu Marszałkowskiego w sprawie komunikacji z Poznaniem

W związku z nasza publikacją dotyczącą wstrzymania połączeń autobusowych Obornik z Poznaniem realizowanych przez Poznański Bus Sp. z o.o otrzymaliśmy wyjaśnienie z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Treść wiadomości otrzymanej z UMWW:

 

„Zadania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w zakresie kształtowania sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego, określone zostały w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.10.2015 r. Z dokumentu tego jednoznacznie wynika, że  UMWW na odcinku Poznań – Oborniki organizuje wyłącznie połączenia kolejowe.

Przewozy autobusowe transportu zbiorowego realizowane obecnie przez przewoźników drogowych na terenie Województwa Wielkopolskiego, wykonywane są na zasadach komercyjnych. Na wniosek przewoźnika Poznański Bus Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2016 r. UMWW - zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego - udzielił przewoźnikowi dnia 10 lutego 2017 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii: Oborniki - Suchy Las – Poznań. Dnia 11 czerwca 2018 r. wpłynął do UMWW wniosek przewoźnika Poznański Bus Sp. z o.o. o wygaszenie tego zezwolenia. „

Link do informacji, która stała sie przyczyną przesłania do naszej redakcji wyjasnień: https://www.eoborniki.pl/informacje/lokalne/9006-co-z-komunikacja-do-poznania.html