Skip to main content


Mieszkańcy Rożnowa i Wymysłowa wybrali sołtysów

| Łukasz | Lokalne

Urszula Warguła została wybrana ponownie na gospodarza Wymysłowa. 

Od początku maja w obornickich sołectwach trwają wybory. Mieszkańcy decydują o powierzeniu funkcji sołtysa i o składzie rad sołeckich. W tym tygodniu zebrania odbyły się w Wymysłowie i Rożnowie. W tej pierwszej miejscowości mieszkańcy kolejny raz zaufali dotychczasowemu sołtysowi. Tym sposobem Urszula Warguła będzie reprezentowała Sołectwo do 2029 roku. W skład Rady Sołeckiej weszli: Mariusz Biliński, Hanna Kowalska, Wanda Stojan, Eugeniusz Urban, Marta Wyrembek.

Zebranie poprowadził radny Jakub Przybysz.

W przeciwieństwie do Wymysłowa, gdzie była jedna kandydatka na sołtysa, w Rożnowie było ich 3. Tutaj również nie było niespodzianki. Mieszkańcy wsi docenili wkład sołtys Barbary Bacic-Gaertner w rozwój Rożnowa i powierzyli jej obowiązki sołtysa na kolejne 5 lat. Radna zdobyła ponad 70% głosów spośród 220 uczestników zebrania.

Pani sołtys pomagać będzie Rada Sołecka, którą tworzą: Wojciech Domagalski, Sylwia Fiołek, Radosław Karasiewicz-Glura, Monika Nowoświat, Małgorzata Koralewska, Dariusz Łukaszewski, Dariusz Nowoświat, Wiktoria Lupa, Sylwia Budzińska, Barbara Wykrota i Marietta Nowakowska.

Poniedziałkowemu zebraniu przewodniczył Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk.

Sołtysom i członkom rad życzymy wielu sukcesów!

Co z lokalizacją wieży telekomunikacyjnej w Łukowie?

Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej posiadają szczególne ułatwienia w polskim prawie. Regulują je zapisy art. 46 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Chodzi o inwestycje związane z budową wież z instalacją radiokomunikacyjną.

Pociąg Jubilat wraca. Co czeka nas jeszcze na stacji Oborniki Wielkopolskie?

Pociąg Jubilat o godz. 14:03 ruszył w podróż powrotną do Poznania. Do stacji końcowej dotrze o godz. 18:54. Zanim jednak tak się stanie czeka nas jeszcze sporo atrakcji. 

Pociąg Jubilat zatrzymał się w Rogoźnie (foto)

Specjalny pociąg Jubilat zatrzymał się m.in. na stacji Rogoźno Wielkopolskie.

Uczniowie ze szkoły w Rożnowie odwiedzili burmistrza

W piątek 17 maja w Urzędzie Miejskim w Obornikach gościli uczniowie ze szkoły w Rożnowie. Przyjął ich burmistrz Tomasz Szrama. 

Adrian Pilarski sołtysem w Nieczajnie

Nieczajna ma nowego sołtysa. Został nim Adrian Pilarski.

Oborniki. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Gołaszyńskiej

Pod koniec kwietnia ruszyła budowa ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania DK 11 z ul. Gołaszyńską, długość nowej ścieżki to niecałe 1000m.

Prace przy rzece Wełnie idą pełną parą

Trwają prace związane z modernizacją jednej z dwóch najważniejszych przepompowni ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach, która tłoczy ścieki pod rzeką Wełną w kierunku Oczyszczalni Ścieków.