Skip to main content


Oborniki. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Gołaszyńskiej

| Marcin | Lokalne

Pod koniec kwietnia ruszyła budowa ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania DK 11 z ul. Gołaszyńską, długość nowej ścieżki to niecałe 1000m.

Inwestycja zwana etapem I budowy ścieżki pieszo-rowerowej Oborniki-Gołaszyn-Maniewo-Wargowo- Kowalewko (ulica Gołaszyńska) realizowana jest przez firmę Kosox z Potasza, za kwotę 1.783.449,57 zł. Wykonawca ma 6 miesięcy na wykonanie zadania, czyli do października 2024 roku.

Droga z Gołaszyna do Obornik jest bardzo wąska, zwłaszcza na odcinku od Gołaszyna do tzw. Glinianek jest bardzo niebezpieczna dla ruchu rowerowego i pieszego. Brak pobocza, rosnące blisko drogi drzewa i zakręty. Jest to droga często używana do omijania korków na DK11. W obecnej chwili budowana jest ścieżka od skrzyżowania z DK11 do Glinianek, gdzie ruch jest spowolniony z uwagi na bliskość wiaduktu i wyjazdów z firm. Całość ma mieć dokładnie 936,74 m.

Budowana ścieżka ma mieć szerokość 3m i ma posiadać nawierzchnię asfaltową. Budowa podzielona jest na dwa etapy:
• Etap IA – odcinek długości 386,74 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do granicy działki PKP (linia kolejowa Poznań-Piła)
• Etap IB – odcinek długości 550,00 m od granicy działki PKP do granicy obrębów Oborniki/Gołaszyn (miasto Oborniki/gmina Oborniki).

Wzdłuż ścieżki wybudowane będzie oświetlenie, planowane są również dwa perony przystankowe.


Całe przedsięwzięcie na tym etapie posiada kilka istotnych utrudnień.

  1. wiadukt pod torami nie będzie przebudowany, w tym miejscu ma być wprowadzona odpowiednia regulacja ruchu
  2. w rejonie Glinianek rosną drzewa gatunku iglicznia (glediczja) trójcierniowa /Gleditsia triacanthos, które wchodzą w skład wieloobiektowego pomnika przyrody ustanowionego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora. Drzewa te muszą być ochronione przed uszkodzeniami.
  3. należy zlikwidować obecne odwodnienie drogi i zbudować nowe
  4. należy wyciąć około 200 drzew i wprowadzić nasadzenia rekompensujące w takiej samej liczbie drzew.

 

Co z lokalizacją wieży telekomunikacyjnej w Łukowie?

Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej posiadają szczególne ułatwienia w polskim prawie. Regulują je zapisy art. 46 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Chodzi o inwestycje związane z budową wież z instalacją radiokomunikacyjną.

Pociąg Jubilat wraca. Co czeka nas jeszcze na stacji Oborniki Wielkopolskie?

Pociąg Jubilat o godz. 14:03 ruszył w podróż powrotną do Poznania. Do stacji końcowej dotrze o godz. 18:54. Zanim jednak tak się stanie czeka nas jeszcze sporo atrakcji. 

Pociąg Jubilat zatrzymał się w Rogoźnie (foto)

Specjalny pociąg Jubilat zatrzymał się m.in. na stacji Rogoźno Wielkopolskie.

Uczniowie ze szkoły w Rożnowie odwiedzili burmistrza

W piątek 17 maja w Urzędzie Miejskim w Obornikach gościli uczniowie ze szkoły w Rożnowie. Przyjął ich burmistrz Tomasz Szrama. 

Adrian Pilarski sołtysem w Nieczajnie

Nieczajna ma nowego sołtysa. Został nim Adrian Pilarski.

Mieszkańcy Rożnowa i Wymysłowa wybrali sołtysów

Urszula Warguła została wybrana ponownie na gospodarza Wymysłowa. 

Prace przy rzece Wełnie idą pełną parą

Trwają prace związane z modernizacją jednej z dwóch najważniejszych przepompowni ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach, która tłoczy ścieki pod rzeką Wełną w kierunku Oczyszczalni Ścieków.