Skip to main content

Obradowali ryczywolscy radni

| Łukasz | Lokalne

Dnia 13 lutego 2024 roku odbyła się LII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Ryczywół.

Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół po otwarciu sesji przedstawił porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami. 

Następnie przedstawiono sprawozdania z funkcjonowania Przychodni Lekarza Rodzinnego w Ryczywole i Przychodni Lekarza Rodzinnego w Ludomach.
Przesłane sprawozdania odczytał Przewodniczący Rady Gminy, gdyż przez obowiązki służbowe kierownicy placówek, Pan Zbyszko Kubisz i Pan Piotr Mazurkiewicz nie mogli być obecni na sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie z funkcjonowania Szpitala Powiatowego i Zespołów Ratownictwa Medycznego przedstawili: dyrektor SP ZOZ w Obornikach Pani Małgorzata Ludzkowska oraz koordynator pracy ratowników medycznych Pan Adrian Jarmuż.

Następnie informacje z działalności międzysesyjnej przedstawili Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy.

Sprawozdania z działalności między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Radna Genowefa Nędza.

W kolejnych punktach Rada przystąpiła do podjęcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Ryczywole,
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu, położony w Ryczywole, ul. Marcinkowskiego 13,
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu, położonego w miejscowości Ryczywół, ul. Marcinkowskiego 13,
- w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na drzewach stanowiących pomniki przyrody,
- w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbrówka Ludomska na lata 2024-2029,
- w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”,
- w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

W wolnych głosach i wnioskach poruszono m. in. temat planowanej kopalni w Igrzynie, mówiono również o stanie dróg na terenie gminy Ryczywół, o sołeckiej strategii Sołectwa Skrzetusz oraz o ulicy Głogowej.

Obrady zakończyły się o godzinie 11:36.

Link do transmisji obrad: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1511/rada-gminy-ryczywol.htm

Źródło: ryczywol.pl

 

Przetarg na budowę obwodnicy Rogoźna – otwarcie ofert

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił dzisiaj wynik otwarcia ofert w przetargu na budowę obwodnicy Rogoźna.

Bieg Superbohaterów

W sobotę 13 kwietnia 2024 odbył się w Obornikach na Żwirkach, Bieg i Marsz Nordic Walking Charytatywny "Bieg Superbohaterów".

Rogoźno pomaga Kasi

Zachęcamy do udziału w imprezie charytatywnej w Rogoźnie 14.04.2024! Zebrane pieniądze mają wesprzeć leczenie Kasi. Masa dobrych słów, sama chęć pomagania – bezcenne!

Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14

Zakończyła się modernizacja budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 14 w Ryczywole.

W OOK w Obornikach, trwa Festiwal Rzemiosła

Jeszcze warto odwiedzić dziedziniec OOK, gdzie od godziny 10:00 trwa zorganizowany przez Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Festiwal Rzemiosła.

Oborniki. Powstanie miasteczko ruchu drogowego

Spółka Avenir Polska wykona miasteczko ruchu drogowego. Inwestycja powstanie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Szczegóły protestu rolników w Obornikach

Protest odbywać się będzie 4 kwietnia 2024r. od godziny ok. 10:00, na fragmencie ulicy Piłsudskiego w Obornikach. Zablokowany będzie krótki odcinek ul. Piłsudskiego od ul. Młyńskiej do żabki przy ul. Szpitalnej. Ulica Szpitalna będzie przejezdna!