fbpx

Rogoźno. Podwójne święto emerytów

Rogoziński oddział PZERiI świętował Światowy Dzień Inwalidy oraz Dzień Matki i Ojca.

We wtorek 10 maja nasi młodzi duchem Seniorzy spotkali się w Gościńcu w Rogoźnie, aby wspólnie świętować przy biesiadzie towarzyskiej, porywającej do tańca muzyce i w towarzystwie zaproszonych gości: Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego, Przewodniczącego RM Łukasza Zaranka, radnej RP a jednocześnie Pełnomocniksa ds Społecznych Renaty Tomaszewskiej i Kierownika GOPS Eweliny Kowalskiej. Uroczystość poprowadziła Pani Wiceprezes PZERiI w Rogoźnie Wanda Witkowska. Na jej ręce goście przekazali życzenia, upominki i kwiaty. Pani Wiceprezes przekazała życzenia miłej zabawy od nieobecnej z powodów zdrowotnych zasłużonej Prezes oddziału Pani Czesi czyli Czesławy Sołtysiak.

Ważną częścią uroczystości było uhonorowanie złotą odznaką zasłużonych członków związku. Odznaką zostali udekorowani przez Burmistrza i Panią Wiceprezes: Krystyna Milewska, Halina Langier, Ewelina Kowalska i Jan Jaworski. Podczas spotkania członkowie związku podziękowali kwiatami za pracę i organizację spotkań Pani Wiceprezes Wandzie Witkowskiej.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna z pełną frekwencją na parkiecie do godz. 23.00