fbpx

Kolejne miliony na inwestycje w Rogoźnie (wywiad)

Spółka Aquabellis z Rogoźna pozyskała środki na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej”.

 

 

28 października 2021 roku w Warszawie zostały zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a „AQUABELLIS Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej”.
Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 18.082.365,00 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 14.694.832,00 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji stanowi do 50,00% kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.347.416,00 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych stanowi również 50,00% kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.347.416,00 zł.
 
Obecnie trwa postępowanie przygotowawcze do rozpoczęcia tej ważnej inwestycji.
 
O pozyskanych środkach i planowanych inwestycjach mówią Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski oraz przes spółki wodociągowej Witold Goszczyński.