fbpx

Rusza Obornicki Fyrtel Rzemieślniczy

Gmina Oborniki ogłosiła powstanie Obornickiego Fyrtla Rzemieślniczego.

Z każdym rokiem coraz trudniej o fachowców. Wyuczone rzemiosło nie kusi młodych. Kończący szkołę podstawową uczniowie coraz rzadziej wybierają placówki szkolące specjalistów branżowych na rzecz edukacji ogólnej, która stanowi jedynie krok w drodze na studia wyższe. Te jednak obejmują już tylko część absolwentów ogólniaków. Pozostali dopiero ze świadectwem maturalnym rozpoczynają poszukiwanie swej drogi zawodowej. Gmina Oborniki wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w partnerstwie z Powiatem Obornickim i Powiatowym Urzędem Pracy postanowiła starać się o odwrócenie tego trendu.

Potrzebujemy fachowców! – apelują zakłady pracy.

To dobry sposób na budowanie kariery! – wskazują pośrednicy pracy.

Mamy dla Was miejsce – dodają dyrektorzy szkół branżowych.

Musimy przekonać młodych, ze ubogi w rzemieślników rynek pracy czeka właśnie na nich – podkreśla inicjator pomysłu Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Umiejętności manualne, zaradność i kreatywność warto przekuć w konkretny i dobrze płatny zawód. Nie można zapomnieć bowiem, że dobrzy fachowcy są dziś w cenie! Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia Programu Promocji i Wsparcia Rzemiosła, będący odpowiedzią na problemy Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach, dotyczące kształcenia przyszłych rzemieślników.

Fyrtel Rzemieślniczy – bo taką nazwę zyskał program ma na celu:

  • Kreowanie nauki zawodu w szkolnictwie zawodowym, które daje możliwość budowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
  • Umiejętne połączenie potrzeb rynku gospodarczego ze szkolnictwem zawodowym.
  • Upowszechnienie form współpracy po między rzemieślnikami i przedsiębiorcami z zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych, a instytucjami oświatowymi realizującymi zadania związane z szkolnictwem zawodowym.
  • Prezentację oferty rzemieślników i firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach kształcących przyszłych czeladników.
  • Promocję zawodów
  • Promocję działań Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach

Sekretarz Gminy Oborniki Krzysztof Nowacki zapowiada, że w ramach powstającego Fyrtla Rzemieślniczego planowana jest kampania promująca rzemiosło jako dobrą podstawę rozpoczęcia własnej ścieżki kariery zawodowej,  obejmująca prezentacje rzemieślników i zakładów pracy prowadzących szkolenie zawodowe oraz przygotowanie strony internetowej, która stanowić będzie bazę informacyjną dla: placówek oświatowych, potencjalnych uczniów, rodziców, czy pracodawców. Jednak Fyrtel Rzemieślniczy to również stała współpraca z Doradcami Zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym dotycząca możliwości poszerzania oferty kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. 

Jak dowiedziała się nasza Redakcja w czwartek miało dojść do pierwszego spotkania. Ono jednak się nie odbyło.