fbpx

W Obornikach obradowali radni

W środę, 30 września odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Obornikach. Po sprawozdaniu z działalności Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz prowadzonych postępowań przetargowych radni zajmowali się m.in. sprawami bieżącymi budżetu gminy na rok 2020 r.

Rada Miejska podjęła rówież uchwałę w sprawie  zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2026. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących jego własnością.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W planie przygotowanym wspólnie przez spółkę PWiK i Burmistrza Obornik, a zatwierdzonym przez Radę miejską znalazły się m.in. takie inwestycje jak:

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Pacholewie,  budowa sieci wodociągowej do Marszewca, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:  Nowołoskoniec, Słonawy, Kowanówko, ul. Sanatoryjna. Dodatkowo planuje się rozbudowę sieci wodociągowej w Obornikach ul. Korfantego, ul. Bielawska, Obornikach ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Gen. F. Altera oraz w miejscowościach: Górka, Sycyn, Łukowo  oraz  rozbudowę sieci wodociągowej Obornikach, ul. Jerzego Wolniewicza, Nad Wełną i w Słonawach. W głosowaniu radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli plan w całym jego kształcie.