fbpx

Jeszcze w tym roku wybudują drogę w Żukowie (foto)

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna wybuduje drogę w miejscowości Żukowo.

Do Urzędu Miejskiego w Obornikach wpłynęło 6 ofert na przebudowę drogi w Żukowie. 2 z nich zostały odrzucone. 24 września Gmina Oborniki ogłosiła wynik przetargu. Wykonawcą zadania została wybrana  Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna. Koszt inwestycji oszacowany został na ponad 364 tys. zł.

W specyfikacji zamówienie czytamy m.in.: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo. 2. Przewidzianą do przebudowy drogę podzielić można na cztery odcinki: - odcinek od początku trasy do rozwidlenia w km 0+200,00 (str. prawa) i 0+203,50 (strona lewa) - istniejąca jezdnia bitumiczna o szerokości 4,50-5,50 m, przewidziana do remontu w zakresie napraw związanych z ubytkami w nawierzchni oraz utwardzeniem istniejących zjazdów, - odcinek od rozwidlenia w km 0+200,00 (str. prawa) do 0+328,64 (koniec odcinka) – istniejąca jezdnia o nawierzchni z cementogruntu przewidziana do poszerzenia i wzmocnienia, projektowana szerokość jezdni wynosi 4,00 m (odcinek 0+200,00 do 0+269,95) oraz 3,50 m (odcinek od km 0+269,95 do 0+328,64), - odcinek od rozwidlenia w km 0+203,50 (str. lewa) do 0+310,63 (koniec odcinka) – istniejąca jezdnia o nawierzchni z cementogruntu przewidziana do poszerzenia i wzmocnienia, projektowana szerokość jezdni wynosi 4,00 m, - odcinek łączący o długości 63,13 m, leżący pomiędzy dwoma biegnącymi od rozwidlenia– istniejąca jezdnia o nawierzchni z cementogruntu przewidziana do poszerzenia i wzmocnienia, projektowana szerokość jezdni wynosi 4,00 m. 3. Wszystkie nawierzchnie przewidziano do wykonania z wibroprasowanej kostki betonowej.

Wyniki przetargu.pdf