fbpx

Zapraszamy na Wiosenną Giełdę Rozmaitości

Gmina Oborniki zaprasza do udziału w Wiosennej Giełdzie Rozmaitości.

Niepotrzebne rzeczy, nieużywane ubrania, nietrafione prezenty – teraz to już nie problem! Już w kwietniu,  po raz pierwszy w Obornikach, odbędzie się Wiosenna Giełda Rozmaitości.

 

Jeśli zatem szukasz miejsca gdzie można sprzedać galanterię, książki, płyty, starocie, meble, zabawki, biżuterię, sprzęty, bądź rękodzieło to zgłoś się już dziś.

 

Udział w giełdzie jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

 

Wiosenna Giełda Rozmaitości odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia na targowisku miejskim.

 

Zrób wiosenne porządki i bądź z nami koniecznie!

 

Regulamin jarmarku rzeczy używanych

 1. „Wiosenna Giełda Rozmaitości”  w Obornikach

 

 1. Czas trwania „Wiosennej Giełdy Rozmaitości”

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie „Wiosennej Giełdy Rozmaitości” na Targowisku Miejskim w Obornikach odbywać się będzie
4 kwietnia 2020 r. w godzinach 9:00-13:00.

 

 1. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.
 2. Organizatorem „Wiosennej Giełdy Rozmaitości” jest Urząd Miejski w Obornikach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w „Wiosennej Giełdzie Rozmaitości” jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz przestrzeganie tego regulaminu.
 4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 5. W „Wiosennej Giełdzie Rozmaitości” udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
 7. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rękodzieło.
 8. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
 9. Na inne przedmioty, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.
 10. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć (np. meble).
 11. Organizator nie zapewnia Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko polowe itp.
 12. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 13. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem giełdy.
 14. Po zakończeniu działalności stoiska, Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 15. Uwaga: wystawienie stoiska na „Wiosennej Giełdzie Rozmaitości” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia.

Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

 • Ubezpieczenie i opłaty dotyczące transakcji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed,
  po i w trakcie trwania Wiosennej Giełdy Rozmaitości.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.
 3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku
  (tj. 1000 zł), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
 1. Postanowienia końcowe
 2. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Wiosennej Giełdy Rozmaitości ”.
 3. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się organizatorowi.
 4. Plakat giełda 724x1024