fbpx

Dariusz Szrama mianowany administratorem Dąbrówki Leśnej

Dariusz Szrama pełni fukcję administratora Dąbrówki Leśnej.

 

Po rezygnacji Stanisława Kani z funkcji sołtysa Dąbrówki Leśnej, Burmistrz Obornik  wyznaczył administratorem wsi Dariusza Szramę. 

Dariusz Szrama, radny i mieszkaniec Dąbrówki Leśnej będzie zarządzał wsią do czasu wyboru nowego sołtysa.