fbpx

Burmistrz Obornik z absolutorium (foto)

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Obornik.

W Obornikach trwa posiedzenie Rady Miejskiej. Jednym z jej punktów było uchwalenie absolutorium dla Burmistrza Obornik. Oborniccy radni uczynili to jednogłośnie. Tomasz Szrama otrzymał 17 głosów, a więc od wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji przedstawicieli Rady.

Burmistrz Tomasz Szrama otrzymał też wotum zaufania od 15 radnych, a dwóch się wstrzymało od głosu. Byli to: Wiesław Garbarz i Tomasz Kamiński.

 

 wotum zaufania