fbpx

Zmiany w opłatach

Zmianie uległa stawka opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu niezależnie od typu budowy.

Urząd Miejski w Obornikach informuje, że 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19,  która dokonała istotnej zmiany w opłacie skarbowej.

Zmiana dotyczy wprowadzenia stawki opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu niezależnie od typu budowy. W związku z nowymi przepisami od  25 lipca 2020 r. składając wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 598,00 zł. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami  zwolniony z ww. opłaty skarbowej jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.