fbpx

Domagają się odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej

W czwartek 4 czerwca w Rogoźnie zwołana została sesja nadzwyczajna.

Czterech radnych złożyło wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Jej celem ma być podjęcie uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Zaranka oraz powołanie w to miejsce nowej osoby. Sesja ma się odbyć 4 czerwca w sali Rogozińskiego Centrum Kultury o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,
- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- powołanie komisji skrutacyjnej,
- tajne glosowanie,
- ogłoszenie wyników tajnego głosowania.
b) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,
- przedstawienie projektu uchwały,
- zgłaszanie kandydatów,
- dyskusja,
- powołanie komisji skrutacyjnej,
- tajne głosowanie,
- ogłoszenie wyników tajnego głosowania
4. Wolne głosy i informacje.
5. Zakończenie.

Wniosek o odwołanie przewodniczącego Zaranka złożyło 4 z 5 radnych mniejszościowego Klubu Radnych "Aktywni dla Gminy Rogoźno".  Nie podpisał wniosku Hubert Kuszak.