fbpx

Ważny komunikat PGKiM

Pomimo zapisów prawnych mówiących o konieczność zachowania 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umów na świadczenie usługi odbioru odpadów przez PGKiM - nie ma takowej potrzeby.

Poniżej podajemy treść oświadczenia Prezesa PGKiM Sławomira Haraja:

"Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Obornikach informuje, iż właściciele nieruchomości na terenie Gminy Oborniki, którzy dotychczas nie wypowiedzieli umowy na odbiór odpadów komunalnych nie poniosą żadnych konsekwencji ze strony tutejszego przedsiębiorstwa.

Nadmienia się, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach nie zawiera przepisu, który regulowałby wprost sprawę zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych to i tak umowy te stają się bezprzedmiotowe i przestają być źródłem praw i obowiązków z dniem 1 lipca 2013 roku."