fbpx

Obornicka Policja w sprawie maseczek

Kilka dni temu opublikowaliśmy na naszych łamach tekst dotyczący obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wywołał on sporą dyskusję na naszym profilu społecznościowym, w większości przeważały opinie negatywne.

Regułą jaka utrwaliła się w polskich mediach społecznościowych jest fakt, iż najczęściej wypowiadają się osoby temu przeciwne. Z kolei ci, którzy są zwolennikami zamieszczanych treści, z reguły unikają wypowiadania się - tak było i teraz.

Rzeczą niezaprzeczalną jest fakt ustanowienia w Polsce prawa zakrywania ust i nosa, którego respektowanie pilnowane jest przez Policję. Poprosiliśmy więc obornicką Policję o udzielenie informacji jak to jest ze wspomnianym obowiązkiem. Odpowiedź otrzymaliśmy od mł. asp. Pawła Witzberga z KPP Oborniki.

Pyt.1. Czy na terenie Powiatu Obornickiego Policja podjęła działania mające na celu kontrole obowiązku zakrywania ust i nosa w takich miejscach jak sklepy, kościoły, autobusy?

Odp.1. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Obornikach i podległych jednostkach podczas pełnionej służby reagują na zachowania wyczerpujące znamiona wykroczeń, w tym także w związku z panującą sytuacją epidemii. Podczas wykonywanych obowiązków służbowych zwracają uwagę na kwestie przestrzegania ustanowionych obostrzeń życia społecznego.

Pyt.2: Czy mieszkańcy naszego Powiatu zgłaszają na Policję przypadki naruszania obowiązku zakrywania ust i nosa?

Odp.2: oborniccy policjanci reagują na informacje dotyczące naruszenia porządku publicznego i łamania ustanowionych przepisów prawnych, w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Liczba tych informacji do tej pory nie była znacząca i dotyczyła przede wszystkim zgłoszeń obejmujących kwestie przemieszczania się i grupowania osób.

Pyt.3.: Jeżeli Policja stwierdzi naruszenie przepisów związanych z niezakrywaniem ust i nosa w takich miejscach jak sklepy, kościoły, autobusy, jaką może nałożyć karę i jakie ewentualnie do tej pory nałożono?

Odp.3.: W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawnych zawartych w kodeksie wykroczeń i dot. braku w tym przypadku maseczki w miejscu gdzie jest obowiązek jej noszenia, policjant może zakwalifikować powyższe zachowanie jako wyczerpujące znamiona wykroczenia zawartego w art. 54 kodeksu wykroczeń „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia Ustawy przepisom porządkowym o zachowanie się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany”. Przepisami porządkowymi wydanymi z upoważnienia ustawy jest w tym przypadku Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zapisy zawarte w cytowanym artykule odnoszą się do sytuacji niezgodnego z prawem zachowania się w miejscach publicznych.

Zgodnie z powyższą Ustawą ustawodawca nałożył obowiązek zakrywania przy pomocy części odzieży, maski, maseczki lub kasku ochronnego ust i nosa m.in. w obiektach handlowych, usługowych i na targowiskach.
Na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń wobec sprawcy wykroczenia policjant może zastosować, w zależności od wagi czynu, jedną z trzech form reakcji:
- skierować wniosek o ukaranie do Sądu;
- nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego;
- zastosować środek oddziaływania wychowawczego (pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie sprawcy, i. in.).

Ponadto informacja o łamaniu powyższych ograniczeń życia społecznego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym przekazywana jest Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może nałożyć stosowną karę pieniężną.

Pyt.4.: Przebywając w przestrzeni publicznej przepisy narzucone przez Rząd dotyczące pandemii dotyczące dystansu społecznego są notorycznie łamane.  Czy podjęto jakieś działania wobec personelu jakiegokolwiek sklepu, który nie zwraca uwagi na to, że klienci łamią przepisy dotyczące obowiązku zachowania dystansu społecznego, w szczególności zakrywania ust i nosa?

Odp.4: do chwili obecnej nie były podejmowane działania wobec personelu sklepów w związku z niezwracaniem uwagi klientom dot. obowiązku zachowania dystansu społecznego.

 

Raport Covid-19 dla powiatu obornickiego (08.05…

08-05-2021 | Wyświetleń:351

Podsumowanie sytuacji pandemicznej w powiecie obornickim od 01.05 do 07.05.2021, oraz podsumowanie akcji szczepień na 8...

Od 15 maja bez maseczek na otwartym powietrzu

07-05-2021 | Wyświetleń:327

Od 15 maja na otwartej przestrzeni nie będziemy musieli nosić maseczek.

Podsumowanie akcji „Zaszczep się w majówkę”…

03-05-2021 | Wyświetleń:447

W ramach akcji „Zaszczep się w majówkę” w Poznaniu odbyły się masowe szczepienia przeciw COVID-19...

Trzeci dzień „Zaszczep się w Majówkę”

03-05-2021 | Wyświetleń:252

Dziś od rana, w mobilnym punkcie szczepień nad poznańską Maltą, ustawiła się kolejka osób oczekujących na...

SARS-CoV-2 – raport od 24.04 do 30.04.2021 dla p…

02-05-2021 | Wyświetleń:324

Podsumowanie sytuacji pandemicznej w powiecie obornickim od 24.04 do 30.04.2021, nareszcie bardziej optymistyczne dane. ...

Zaszczep się w majówkę + 1000 dawek

01-05-2021 | Wyświetleń:259

W związku z olbrzymim zainteresowaniem akcją "Zaszczep się w majówkę" do Poznania trafi jutro dodatkowa partia...

Pozostałe - zdrowie ...