fbpx

Obornicka Policja w sprawie maseczek

Kilka dni temu opublikowaliśmy na naszych łamach tekst dotyczący obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wywołał on sporą dyskusję na naszym profilu społecznościowym, w większości przeważały opinie negatywne.

Regułą jaka utrwaliła się w polskich mediach społecznościowych jest fakt, iż najczęściej wypowiadają się osoby temu przeciwne. Z kolei ci, którzy są zwolennikami zamieszczanych treści, z reguły unikają wypowiadania się - tak było i teraz.

Rzeczą niezaprzeczalną jest fakt ustanowienia w Polsce prawa zakrywania ust i nosa, którego respektowanie pilnowane jest przez Policję. Poprosiliśmy więc obornicką Policję o udzielenie informacji jak to jest ze wspomnianym obowiązkiem. Odpowiedź otrzymaliśmy od mł. asp. Pawła Witzberga z KPP Oborniki.

Pyt.1. Czy na terenie Powiatu Obornickiego Policja podjęła działania mające na celu kontrole obowiązku zakrywania ust i nosa w takich miejscach jak sklepy, kościoły, autobusy?

Odp.1. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Obornikach i podległych jednostkach podczas pełnionej służby reagują na zachowania wyczerpujące znamiona wykroczeń, w tym także w związku z panującą sytuacją epidemii. Podczas wykonywanych obowiązków służbowych zwracają uwagę na kwestie przestrzegania ustanowionych obostrzeń życia społecznego.

Pyt.2: Czy mieszkańcy naszego Powiatu zgłaszają na Policję przypadki naruszania obowiązku zakrywania ust i nosa?

Odp.2: oborniccy policjanci reagują na informacje dotyczące naruszenia porządku publicznego i łamania ustanowionych przepisów prawnych, w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Liczba tych informacji do tej pory nie była znacząca i dotyczyła przede wszystkim zgłoszeń obejmujących kwestie przemieszczania się i grupowania osób.

Pyt.3.: Jeżeli Policja stwierdzi naruszenie przepisów związanych z niezakrywaniem ust i nosa w takich miejscach jak sklepy, kościoły, autobusy, jaką może nałożyć karę i jakie ewentualnie do tej pory nałożono?

Odp.3.: W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawnych zawartych w kodeksie wykroczeń i dot. braku w tym przypadku maseczki w miejscu gdzie jest obowiązek jej noszenia, policjant może zakwalifikować powyższe zachowanie jako wyczerpujące znamiona wykroczenia zawartego w art. 54 kodeksu wykroczeń „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia Ustawy przepisom porządkowym o zachowanie się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany”. Przepisami porządkowymi wydanymi z upoważnienia ustawy jest w tym przypadku Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zapisy zawarte w cytowanym artykule odnoszą się do sytuacji niezgodnego z prawem zachowania się w miejscach publicznych.

Zgodnie z powyższą Ustawą ustawodawca nałożył obowiązek zakrywania przy pomocy części odzieży, maski, maseczki lub kasku ochronnego ust i nosa m.in. w obiektach handlowych, usługowych i na targowiskach.
Na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń wobec sprawcy wykroczenia policjant może zastosować, w zależności od wagi czynu, jedną z trzech form reakcji:
- skierować wniosek o ukaranie do Sądu;
- nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego;
- zastosować środek oddziaływania wychowawczego (pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie sprawcy, i. in.).

Ponadto informacja o łamaniu powyższych ograniczeń życia społecznego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym przekazywana jest Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może nałożyć stosowną karę pieniężną.

Pyt.4.: Przebywając w przestrzeni publicznej przepisy narzucone przez Rząd dotyczące pandemii dotyczące dystansu społecznego są notorycznie łamane.  Czy podjęto jakieś działania wobec personelu jakiegokolwiek sklepu, który nie zwraca uwagi na to, że klienci łamią przepisy dotyczące obowiązku zachowania dystansu społecznego, w szczególności zakrywania ust i nosa?

Odp.4: do chwili obecnej nie były podejmowane działania wobec personelu sklepów w związku z niezwracaniem uwagi klientom dot. obowiązku zachowania dystansu społecznego.

 

Dwa potwierdzone przypadki koronawirusa

11-08-2020 | Wyświetleń:6171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornicki...

Rekord zakażeń koronawirusem, 13 zgonów

07-08-2020 | Wyświetleń:684

W Polsce odnotowano kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem. 

Dobowy rekord zakażeń Covid-19

04-08-2020 | Wyświetleń:903

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 680 przypadkach zakażenia koronawirusem.

Kolejny dzień z dużą liczbą zakażeń

03-08-2020 | Wyświetleń:222

W poniedziałek odnotowano w Polsce 575 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie obornickim 22…

22-07-2020 | Wyświetleń:2196

W powiecie obornickim żadna osoba nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroc…

19-07-2020 | Wyświetleń:2292

W niedzielę 19 lipca odnotowano w Polsce 358 nowych przypadków zakażeń Covid-19.

Pozostałe - zdrowie ...