Skip to main content

55.000 zł na remont kościoła w Wełnie

| eoborniki.pl, Wielkopolski wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewoda Wielkopolski | Wiara

Jak poinformował Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski dotację Konserwatora Zabytków otrzymała parafia w Parkowie na remont kościoła w miejscowości Wełna.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 31 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował poszczególne etapy prac przy obiektach zabytkowych takich jak: polichromie ścienne, ołtarze, nagrobki, płyty epitafijne, oraz inne zabytki ruchome w obiektach sakralnych i świeckich - witraże, obrazy, rzeźby oraz detale architektoniczne, mając na uwadze przede wszystkim stan ich zachowania oraz wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Ważnym czynnikiem był także stopień finansowego zaangażowania wnioskodawcy przy realizacji prac.

Na liście dotowanych prac znalazła się inwestycja w Wełnie. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego należy do parkowskiej parafii. Na prace w świątyni Konserwator Zabytków przeznaczył 55 tys. zł. 

 

Spotkania modlitewne Ukraińców

Stowarzyszenie Ludzki Gest informuje o spotkaniach modlitewnych w obrządku grekokatolickim.

Ksiądz Michał Drzewiecki opuszcza parafię pw. św. Wita w Rogoźnie

Ksiądz Michał Drzewiecki kończy swoją posługę kapłańską w parafii św. Wita w Rogoźnie.

Dziś święcimy pokarmy

W Wielką Sobotę odbywa się święcenie potraw wielkanocnych.

Rocznica śmierci Jana Pawła ll

2 kwietnia 2021 roku przypada 16 rocznica śmierci Jana Pawła ll. 

Rozpoczął się Rok Rodziny

„W czasie pandemii ze szczególną miłością spoglądamy na te rodziny, które cierpią, które opłakują swoich najbliższych, które doświadczają trudnych i bolesnych wyzwań, przeżywają różne kryzysy” – mówił abp Wojciech Polak podczas Mszy św. ...

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Obornik(foto)

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Obornik.

Co trzecie wesele z powodu koronawirusa zostało przełożone na przyszły rok

Od 19 października w czerwonej strefie obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych, w tym wesel. W żółtej liczba uczestników została ograniczona do 20 osób. Nowe restrykcje, spowodowane dynamicznym przyrostem liczby zakażeń, mogą pogłębić kryzys w i&n...