Skip to main content

Wybory 2023. Głosowanie poza miejscem zamieszkania!

| MP | Wybory do sejmu 2023

W obecnych czasach wiele osób przebywa poza stałym miejscem zamieszkania. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić, aby uczestniczyć w wyborach parlamentarnych 2023?

Każdej osobie, która ukończyła 18 lat i ma czynne prawo wyborcze przysługuje prawo do uczestnictwa w wyborach. Jeżeli w czasie wyborów znajdziemy się poza miejscem stałego zamieszkania, a chcemy uczestniczyć w wyborach, niezbędne jest złożenie deklaracji zmiany miejsca głosowania lub posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania! Chęć głosowania w innym obwodzie niż ten, w którym jesteśmy zameldowani lub mieszkamy można zgłosić zarówno przez Internet, jak i w urzędzie.

Jak złożyć deklarację zmiany miejsca głosowania za pośrednictwem Internetu?

W celu zmiany miejsca głosowania trzeba złożyć właściwy wniosek na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania, w celu zalogowania należy wcześniej przygotować:

  • login i hasło do swojego profilu zaufanego,
  • telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany, np. e-dowód. 

Po zalogowaniu się na wskazaną stronę www należy kliknąć na przycisk "Złóż wniosek", zalogować się swoim profilem zaufanym, a następnie podać adres, pod którym będziemy przebywać w dniu wyborów. WAŻNE – należy sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie. Po dokonaniu zmiany lokalu wyborczego powinno przyjść potwierdzenie złożenia wniosku na swoją skrzynkę ePUAP. 

Jak złożyć deklarację w urzędzie?

W przypadku składania wniosku o zmianę miejsca głosowania w wyborach w formie tradycyjnej, w urzędzie, musisz przygotować następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty, e-dowód lub paszport;
  • papierowy wniosek o zmianę miejsca głosowania, w którym wpisujesz swoje nazwisko, imię (lub imiona), obywatelstwo, numer PESEL i adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. 

Po złożeniu wniosku w urzędzie, od ręki dostaniesz zaświadczenie o zmianie miejsca głosowania

Kiedy należy złożyć deklarację zmiany miejsca głosowania?

Najwcześniej na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed nim. Obecnie w 2023 roku zaświadczenia o głosowaniu poza okręgiem wyborczym, w którym ma się stałe miejsce zamieszkania, wydawane są w urzędach gminy od 1 września do 12 października. Wniosek o zmianę miejsca, w którym będziemy głosować, możeszna też złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy, gdzie zamierzamy przebywać w dniu wyborów. 

Czy zmiana miejsca głosowania jest ostateczna?

Zmiana miejsca głosowania nie wyłącza trwale z listy wyborców w miejscu zamieszkania. Można oddać głos w innym miejscu wyłącznie podczas wyborów i referendum 15 października 2023 roku. Dopisanie do spisu wyborców w danej komisji jest dokonywane jednorazowo. W kolejnych wyborach można głosować w swoim obwodzie. 

UWAGA! Jeżeli do końca nie wiesz, w jakim miejscu będziesz przebywać w dniu wyborów, postaraj się nie tyle o dopisanie do spisu wyborców w jednej komisji, ile o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania. To pozwoli Ci zagłosować w każdej komisji w Polsce.

Jak głosować za granicą?

Osoby, które 15 października 2023 roku będą przebywać poza granicami Polski, mogą dopisać się do spisu wyborców za granicą w miejscu pobytu w dniu wyborów lub mogą głosować na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania. 

źródło: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

 

Wyniki wyborów do Sejmu dla naszego okręgu wyborczego (38)

Okręg wyborczy nr 38 składa się z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, złotowskiego.

PKW podała oficjalne wyniki wyborów 15.10.2023

Zakończono zliczanie głosów oraz przegląd protokołów. PKW przy dużych emocjach w czasie konferencji prasowej ogłosiło oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 15.10.2023

Na kogo głosowali mieszkańcy powiatu obornickiego w wyborach do Sejmu -15.10.2023

W wyborach do Sejmu RPO 15.10.2023 w powiecie obornickim wygrała Koalicja Obywatelska, niekwestionowanym liderem w powiecie obornickim został Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej (PO).

Wyniki wyborów do Sejmu -15.10.2023

W powiecie obornickim w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15.10.2023 wygrała Koalicja Obywatelska (dane wg. stanu na godz.19:30,16.10.2023).

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP z godziny 17:00

PKW zaprezentowało informację na temat frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu RP do godziny 17:00 i dla całej Polski to 57,54%.

Podano dane na temat frekwencji z godziny 12:00

PKW zaprezentowało informację na temat frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu RP opierając się o informacje zebrane z komisji wyborczych.

Zamieszanie z kartami do referendum

Przewodniczący PKW wyjaśnił w trakcie konferencji prasowej sytuacje, które zdarzają się w komisjach wyborczych w związku z udziałem w ogólnopolskim referendum. Wydano również komunikat w tej sprawie.