fbpx

Porównanie metod cięcia bezkontaktowego

Cięcie bezkontaktowe polega na cięciu materiału bez jego bezpośredniego kontaktu ze ścierniwem. Najbardziej popularne metody takiego cięcia jest realizowane z wykorzystaniem - wody, plazmy oraz lasera. Czym różnią się te metody?

Materiały cięte
Cięcie strumieniem wody jest najbardziej uniwersalne. W ten sposób można ciąć właściwie wszystkie rodzaje materiałów, począwszy od tych twardych jak kamień, aż po delikatne jak szkło i tworzywa sztuczne. Plazmą można ciąć wyłącznie metale, a laserem - materiały o wysokim spektrum, z pominięciem materiałów, które mają duży współczynnik odbicia światła.

Metoda cięcia
Wyłącznie cięcie wodą jest metodą cięcia na zimno. Plazmą i laserem tnie się na gorąco, co ma też swoje konsekwencje jeśli chodzi o zachowanie się poddawanego obróbce materiału. Wysoka temperatura może powodować odkształcenia i odbarwienia materiałów. Dotyczy to zwłaszcza tworzyw sztucznych.

Wycinane kształtów
Maszyny do cięcia wodą lub laserem pozwalają na wycinanie bardzo skomplikowanych wzorów. Mogą one być bardzo precyzyjne. W przypadku cięcia plazmą, nie ma takiej możliwości. Wycinane wzory muszą być dość proste.

Obróbka dodatkowa
Cięcie wodą pozostawia po sobie gładkie krawędzie. Nie mają one żadnych zadziorów ani mikropęknięć. Gdy dokonuje się cięcia z wykorzystaniem plazmy lub lasera, nie obędzie się bez właściwego zabezpieczenia obrobionych krawędzi.

Strata materiału
Najmniejsze straty materiału towarzyszą cięciu wodą. Metoda ta pozwala na wykonywanie wielu cięć w bliskiej odległości. Linia cięcia jest bardzo wąska, co również pomaga oszczędzić materiał. W przypadku cięcia laserem strata jest bardzo wysoka.

Powstawanie trujących gazów
Bardzo ważne są również aspekty ekologiczne i zdrowotne. Przy cięciu wodą nie powstają żadne trujące gazy, dymy lub spaliny. Nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzi. W przypadku cięcia plazmą i laserem, następuje spora ich emisja. Trujące opary należy usuwać z pomieszczeń oraz oczyszczać tak, by nie powodować zagrożenia dla środowiska.