fbpx

Dzień Nauczyciela w Obornikach.

dzien nauczyciela oborniki 2015

Dzień ten to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Określone ustawą  „Karta praw i obowiązków nauczyciela” jako Dzień Nauczyciela.

Od 1982 roku obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Nie przypadkowo Dzień  Nauczyciela ustalono na 14 października, bowiem tego dnia  1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała  Komisja Edukacji Narodowej.

Oborniccy nauczyciele obchodzili swoje święto na uroczystym spotkaniu w Obornickim Ośrodku Kultury. Tegoroczne święto nauczycieli zbiegło się z 25-leciem działalności Przedszkola nr 1 „Bajeczka” mieszczącego się na Osiedlu Leśnym w Obornikach. W spotkaniu udział wzięli: nauczyciele szkół Gminy Oborniki, zarówno czynni zawodowo jak i będący na zasłużonej emeryturze, władze samorządowe, radni Gminy Oborniki oraz Ksiądz Proboszcz Józef Kamzol. Całe spotkanie prowadziła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Obornikach pani Krystyna Eichler.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Obornik pan Tomasz Szrama wskazał jakiego trudnego zadania podejmują się nauczyciele, podkreślił że wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu każdego społeczeństwa. Za ten olbrzymi trud Burmistrz wszystkim nauczycielom złożył podziękowania.

Symbolem tego podziękowania było wręczenie zasłużonym wychowawcom Nagrody Burmistrza Obornik. Nagroda ta  przyznawana jest z inicjatywy Burmistrza Obornik lub rad pedagogicznych  obornickich szkół  a zatwierdzana  przez Kapitułę tego wyróżnienia.

Tak doniosłe spotkanie było dobrym momentem na podsumowanie ostatniego, bardzo dobrego okresu w obornickim szkolnictwie. Zwłaszcza dla szkół podstawowych był to dobry okres.

W części artystycznej tegorocznego spotkania wystąpili młodzi wokaliści, tancerze oraz recytatorzy. Na scenie zaprezentowali się między innymi: Igor Krzyżaniak, Oliwia Kuleta, Ola Leśnicka, Michał Surma, Kornelia Maślanka oraz dziewczyny ze Szkoły Tańca Cat Clan. Ponadto swoje umiejętności zaprezentowała grupa z Obornickiego Klubu Karate. Należy dodać że występujący odnoszą sukcesy na przeglądach rangi wojewódzkiej i krajowej.

Wspólnym mianownikiem  łączącym młodych artystów i sportowców jest fakt że są to absolwenci przedszkola „Bajeczka” obchodzącego swoje 25lecie istnienia.

Wspólne zdjęcie oraz tort urodzinowy zakończyło tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

I my dołączamy się z najlepszymi życzeniami.