fbpx

Szkolenia zamknięte i otwarte

 

Szkolenia pozwalają na uzupełnienie posiadanej wiedzy czy też na nabycie nowych informacji i umiejętności. Podstawowa klasyfikacja wyróżnia szkolenia zamknięte i otwarte. Czym różnią się między sobą i w jakich szkoleniach lepiej z perspektywy uczestnika, będzie wziąć udział?

Szkolenia otwarte dla każdego
Cechą charakterystyczną szkoleń otwartych jest to, że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o osoby, które mogą wziąć w nich udział. Organizowane są one w miejscach i terminach, jakie zostaną zaproponowane przez firmę szkoleniową http://www.szkolenia-semper.pl/ . Ich tematyka dotyczyć może na przykład bieżących wydarzeń. Szkolenie dotyczące zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Adresowane jest ono do pracowników urzędów pracy z całej Polski. Takie szkolenie warto wybrać, jeśli danej firmie czy instytucji zależy na przeszkoleniu od jednej do maksymalnie pięciu osób. Szkolenia otwarte uzupełniają wiedzę z zakresu danej tematyki, pozwalają na poszerzanie horyzontów i nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Szkolenia zamknięte dedykowane
Jeśli to dana firma lub instytucja zamawia organizację szkolenia i wskazuje jego tematykę, mówimy o szkoleniach zamkniętych. Organizowane są one w miejscu i w terminie pożądanym przez zlecającego, a ich tematyka ustalana jest wspólnie z nim przez firmę szkoleniową. Program szkoleń zamkniętych opracowywany jest w ten sposób, aby spełniał indywidualne oczekiwania przedsiębiorstwa czy instytucji zlecających. Szkolenia zamknięte są najlepsze dla firm, które szkolą co najmniej 5 osób w tym samym zakresie jednocześnie. Tego typu szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy, której pracownicy biorą udział w dokształcaniu. Decyzja w sprawie ostatecznego kształtu programu szkolenia podejmowana jest przez zlecającego. Sprofilowanie tematyki i zakresu szkolenia pozwala na przekazanie kursantom wiedzy, która będzie niezbędna podczas wykonywania przez nich pracy zawodowej.