fbpx

Stypendium dla uczennicy ZS Objezierze

21.10.2013 roku uczennica klasy IV Technikum Rolniczego Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Daria Sobczak, wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji organizowanej w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, połączonej z wręczaniem dyplomów przedstawicielom stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość odbyła się w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dokąd Daria pojechała w towarzystwie czworga równie zdolnych uczniów z całej Wielkopolski. Dyplomy wręczał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki.

Podczas konferencji uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładów: „Wybitne zdolności”, wygłoszony przez dr Aleksandrę Piotrowską, Prodziekana Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, „Kosmiczne katastrofy” – dra Stanisława Bajtlika z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie oraz „ Zobaczyć niewidzialne czyli detekcja promieniowania za pomocą kamer internetowych” – Rafała Kozika – laureata nagrody specjalnej w Konkursie Prac Młodych Naukowców UE, z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Oprócz tego dr Jerzy Denek, zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej omówił działania Ministerstwa dotyczące wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych a Maria Mach – Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci – przekazała informacje o programie pomocy wybitnie zdolnym „Najlepiej pomagać najlepszym”.

Opiekunem młodzieży z Wielkopolski była nauczycielka geografii Zespołu Szkół w Objezierzu, mgr Dorota Domagalska – Niedosik.