fbpx

Zdobądź 7000 zł

7000 zł jest do zdobycia na zrealizowanie projektu trwającego minimum 6 miesięcy.

O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych osób z terenów wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców. Realizacja musi nastąpić między 1 stycznia a 31 lipca 2013r.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu "Równać Szanse, Regionalny Konkurs Grantowy" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

Szczegóły dostępne są tutaj.