fbpx

Kształcenie na Odległość w Pruścach

EFSW Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w godzinach popołudniowych czynne jest „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”. Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą Centrów.

Uczestnictwo w kursach pozwala na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W ramach swojej działalności w Centrum można korzystać z bezpłatnych szkoleń e- learningowych m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Szczegółowy spis szkoleń dostępny na stronie http://www.edukacjaonline.pl
Centrum przyczynia się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.