fbpx

Spotkanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

fot. UM ObornikiZ inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy odbyło się 13 lutego spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak z przedstawicielami władz samorządowych oraz z dyrektorami gminnych oraz powiatowych szkół i przedszkoli.

Głównym celem było omówienie przez kuratora zadań spoczywających na dyrektorach szkół oraz ich wpływ na jakość pracy placówek oświatowych. Większą część swojego wystąpienia Elżbieta Walkowiak poświęciła problemom związanym z przygotowaniem uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Podkreśliła też, że za wyniki nauczania w szkołach odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów. Zachęcała dyrektorów do podejmowania w szkołach długofalowych działań, których celem powinna być poprawa wyników nauczania.

W czasie dyskusji dyrektorzy przedstawili swoje uwagi na temat m.in.: organizacji nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, finansowania oświaty oraz kierunków proponowanych zmian w systemie oświaty. W historii Urzędu Miejskiego było to pierwsze spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół.

 

źródło UM Oborniki