fbpx

Nowy zarząd Sparty Oborniki

www.oborniki.plWe wtorek, 5 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu MKS Sparta Oborniki. Obrady otworzył prezes klubu Zbigniew Gajewski który przywitał zaproszonych gości w tym m.in.: radnego Rady Miejskiej Jacka Okpisza, dyrektora Obornickiego Centrum Sportu Tomasza Konitza oraz Tadeusza Ratajczaka.

Główne punkty zebrania to udzielenie absolutorium zarządowi oraz wybory władz klubu. W imieniu zarządu sprawozdanie z dwuletniej działalności złożył prezes Zbigniew Gajewski. Wspomniał on o kłopotach, szczególnie tych finansowych, w latach ubiegłych, które stały się przyczyną spadku drużyny do IV ligi. Po złożeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz prac komisji rewizyjnej, które odczytała Beata Tomaszewska, zarząd klubu przy jednym głosie sprzeciwu otrzymał absolutorium.

Wybory do zarządu oraz komisji rewizyjnej przeprowadzono bardzo składnie. Głosowaniem ustalono, że zarząd będzie liczył 7 członków, a nie jak to miało miejsce dotychczas 9. W skład nowego zarządu wybrano: Zbigniewa Gajewskiego, Tomasza Kujawę, Katarzynę Adamską, Krzysztofa Nowackiego, Beatę Tomaszewską, Przemysława Stachowiaka i Dawida Orczykowskiego. W skład komisji rewizyjnej weszli: Łukasz Bukowski, Robert Tomaszewski, Robert Adamski.

Po wyborach prezes Zbigniew Gajewski złożył podziękowania Stanisławowi Manickiemu, oraz Przemysławowi Stachowiakowi, dzięki którym drużyna bez środków finansowych grała jesienią 2010 r.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał także radny Jacek Okpisz, który w imieniu Burmistrza Obornik Tomasza Szramy poinformował członków klubu o środkach jakie miasto przeznaczyło w tym roku na sport, oraz o planach związanych ze strategią na lata następne. „Miasto będzie wspierać sport, bowiem taka jest wola burmistrza” – mówił radny Okpisz, a jego słowa członkowie klubu nagrodzili gromkimi brawami. Teraz zarząd klubu w ciągu dwóch tygodni musi się ukonstytuować.

źródło UM Oborniki