fbpx

Za nami VIII Gra Miejska

Za nami ósma Gra Miejska. W tym roku harcerze z 88 GDSH „Róża Wiatrów” dla uczestników przygotowali imprezę o Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczyło w niej ponad 140 osób: z Gimnazjum nr 1, prywatnego Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, drużyny szczepu „Wilcza Brać”, 17 GWDH „Bezimienni”, 1 WŚDH „Młode Serca” oraz harcerki z 29 PDH z ZHR.

O godz. 8.00 Uczestnicy zebrali się przy Bibliotece Publicznej, skąd wyruszyli na trasę gry. Młodzi historycy musieli przejść 6 konkurencji oraz 1 zadanie sprawdzające zdobytą wiedzę.
Bawiąc się w kalambury przy pomniku Ignacego Paderewskiego, młodzież poznała przyczyny i skutki wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także wspomnienia jednego z powstańców, który opisywał wizytę Paderewskiego w Obornikach.

Przy Obornickim Ośrodku Kultury uczestnicy wykazali się wiedzą o ważnych miejscach związanych z powstaniem w Obornikach. Zadaniem uczestników było przyporządkowanie opisów do fotografii miejsc m.in. budynek, w którym mieściły się magazyny broni, gdzie znajdowała się siedziba Powiatowej Rady Ludowej, Rady Robotniczo-Żołnierskiej, domu Smorawskiego, prezesa Sokoła etc. Przy OOK, młodzież poznała również cele jakie miała w 1918 r. Powiatowa Rada Ludowa.

Na cmentarzu, uczestnicy złożyli znicze na grobach powstańczych oraz poznali sylwetki dowódców Powstania Wielkopolskiego na ziemi Obornickiej. Dowiedzieli się również pod jakimi miejscowościami polegli Oborniczanie.
Na terenie obornickich Łazienek, uczestnicy poznali wspomnienia Anastazego Stepki z Powstania Wielkopolskiego oraz ścieżkę bojową Kompani Obornickiej na froncie północno-zachodnim.

Nad rzeką Wartą przy klasztorku, uczestnicy odbyli, krótkie szkolenie z zakresu terenoznawstwa, ich zadaniem było oszacowanie odległości za pomocą tysięcznych. Dowiedzieli się również o działalności obornickiego „Sokoła”.
W parku przy ulicy 3 Maja wszyscy musieli wykazać się spostrzegawczością w czasie gry memory, przedstawiającej miejsca i elementy wyposażenia wojskowego z okresu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy dowiedzieli się również jak przebiegało odzyskanie niepodległości w Obornikach dnia 4 stycznia 1919 r.

Metą tegorocznej imprezy była sala Obornickiego Ośrodka Kultury, tam na wszystkich czekała ciepła herbata oraz drożdżówka.
Na podium tegorocznej Gry Miejskiej stanęli: miejsce III - harcerze z 17 GWDH z Rogoźna, na II miejscu „Histożercy” z SP nr 4, a najlepszą grupą był zespół „The Boozers” z prywatnego Gimnazjum nr 1.

Harcerze 88 GDSH „Róża Wiatrów” im. Powstańców Wielkopolskich serdecznie dziękują za wsparcie Urzędowi Miejskiemu w Obornikach oraz Obornickiemu Ośrodkowi Kultury.