fbpx

STARE ALE JARE

mm IMG 0118 mm

Tytułowe hasło jest już pozytywnie i jednoznacznie kojarzone w naszym środowisku. 15 lipca już XV raz pod wspomnianym hasłem emeryci spotkali się na imprezie plenerowej w parku Obornickiego Ośrodka Kultury. Ważnym elementem rozpoczynającym  każde  spotkanie jest Przegląd Amatorskich Zespołów Śpiewaczych. Nikt nie wystawia ocen, liczy się udział i dobra zabawa. Po przeglądzie zabawa taneczna z konkursami. Tradycyjnie można było sprawdzić swoją celność w strzelaniu z broni pneumatycznej oraz rzucając lotkami do tarczy. Dopełnieniem był dobrze zaopatrzony bufet.

Inicjatorem i organizatorem całego cyklu spotkań dla seniorów jest dobrze znana i niestrudzona Pani Elżbieta Brodzińska. Pierwsze spotkania ograniczały się do przeglądu zespołów, od 2007 roku  rozszerzono je o część piknikową.  Organizację imprez wydatnie  wspomaga  Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.   

W tym roku w przeglądzie wzięło udział 14 zespołów:

-  „SONATA”- emerycki,  mieszany zespół śpiewaczy z Obornik. Zespół powstał w 1998roku, obecnie liczy 20 osób, występuje na uroczystościach gminnych i powiatowych. W repertuarze grupy znajdziemy utwory kościelne, ludowe i biesiadne. Dyrygentem zespołu jest Ryszard Janusz.

-  „CHABRY” to 16 osobowy zespół śpiewaczy działający przy Wronieckim Ośrodku Kultury. Zespół powstał w czerwcu 2004roku, i z powodzeniem występuje na wielu imprezach. Instruktorem i akompaniatorem grupy jest Stefan Klekota.

-  „GOŚLINIANKA”- 21 osobowy zespół śpiewaczy z Murowanej Gośliny działający od 1978roku. Zespół brał udział w wielu przeglądach, występował i występuje na uroczystościach i imprezach miasta i gminy Murowana Goślina. Dyrygentem grupy jest Alicja Duszczyk.

-  „ZŁOTA JESIEŃ”- 18 osobowy chór pochodzi z Kostrzyna, działa od 37 lat a w swoim dorobku ma wiele wyróżnień łącznie z Honorową Odznaką  Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego. W swoim repertuarze ma utwory kościelne, operetkowe, biesiadne, patriotyczne i country. Kierownikiem chóru jest Krystyna Nabiałek a dyrygentem Marek Rybak.

-  „LUBASZANKI”- 10 osobowy zespół śpiewaczy pochodzi z Lubasza. Założony został w 1976roku jako zespół ludowy. W swoim repertuarze ma utwory wywodzące się z  Wielkopolski a także piosenki biesiadne, żołnierskie, cygańskie i kościelne. Instruktorem zespołu jest Małgorzata Granops-Hogiel.

-  „STOKROTKI”- działają przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie a pochodzą z Tulc. Zespół  od 30 lat występuje na scenach całej Polski. Ma na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień. W repertuarze zespołu znajdziemy pieśni religijne, patriotyczne i biesiadne. 14 osobowa grupa prowadzona jest przez Łucję Grygorowicz

-  „RETRO CAFE” to żeński zespół wokalny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury „SOKÓŁ” w Czerwonaku. Grupa powstała w 2005 roku a obecnie liczy
20  osób. Zespół występował  na wielu przeglądach i festiwalach odnosząc sukcesy czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Na repertuar zespołu składają się piosenki w stylu retro, popularne, biesiadne, ludowe oraz utwory klasyczne. Od momentu powstania zespołu szefem artystycznym i dyrygentem jest Remigiusz Wojciechowski.

-  „BORÓWCZANKI”  to drugi zespół pochodzący z Lubasza. Zespół działa od 5 lat, liczy 8 osób i występuje na przeglądach, festynach i uroczystościach gminnych i powiatowych. Brówczanki śpiewają piosenki biesiadne, ludowe, patriotyczne i religijne. Prezesem zespołu jest Barbara Kozera a dyrygentem Urszula Wicher.

-  „DĘBOWY LIŚĆ”  11 osobowy zespól śpiewaczy pochodzi ze Suchego Lasu, a został założony w 2009 roku. Występuje na przeglądach, w domach kultury,  klubach seniora oraz domach pomocy społecznej. Instruktorem grupy jest Zygmunt Urbaniak.

-  „ODRODZENIE” to 14 osobowy zespół śpiewaczy działający od 20 lat przy Klubie Seniora „Odrodzenie” w Słupcy. Śpiewacy ze Słupcy mają na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień, między innymi Honorową Odznakę Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego. Kierownikiem zespołu jest Wiesława Borwińska a dyrygentem Robert Ludowicz.

-  „HARFA”-  emerycki zespół śpiewaczy działa w Skokach. Obecnie licząca
25 osób grupa powstała w 1967roku. Po okresie przerwy w działalności reaktywowana 1991 roku. W repertuarze zespołu znajdziemy utwory religijne, ludowe, patriotyczne i biesiadne. Zespół występując na przeglądach śpiewaczych zdobywa nagrody i wyróżnienia. Instruktorem grupy jest Antoni Wiśniewski.

-  „ZŁOTA JESIEŃ”  13 osobowy zespół śpiewaczy działa przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Grupa  od 15 lat występuje na przeglądach oraz bierze udział  w licznych uroczystościach. Dyrygentem zespołu jest Natalia Sylwestrzak.

-  „SZCZĘŚLIWA 13” – zespół wokalno-instrumentalny liczący 7 osób pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Zespół zadebiutował na Festynie Talentu i Sprawności w Sielinku w  maju 1997 roku, a w tej chwili ma za sobą wiele występów w całej Polsce, udział w wielu imprezach również w programie telewizyjnym. Po jednym z występów prasa napisała: „Szczęśliwa 13 to pełen temperamentu zespół średzkich seniorów”, z resztą potwierdzili to występem w Obornikach. Instruktorem zespołu jest Danuta Wieczorek.

- „CHLUDOWSKA MAZELONKA” – amatorski zespół wokalny liczący 20osób
( kobiety, mężczyźni i młodzież) działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Chludowie. Zespół istnieje od 2013 roku. Bierze udział w wielu uroczystościach, jest autorem  inicjatyw  społecznych. Instruktorem zespołu jest Alina Forysiak.

Z roku na rok do Obornik przyjeżdża coraz więcej zespołów, świadczy to o wzrastającej popularności tego przeglądu. Tegoroczni goście bez wyjątku deklarowali udział w roku następnym.

Życzymy wytrwałości organizatorom i do zobaczenia na kolejnym XVI przeglądzie „STARE ALE JARE”