fbpx

Wydanie książki – koszty i trudności z tym związane

Wielu młodych początkujących na rynku autorów zastanawia się jak zabrać się za wydanie książki. Koszt, jaki się z tym łączy wydaje się podstawowym zagadnieniem. Warto więc dowiedzieć się kilku najistotniejszych kwestii, co zrobić, aby w ogóle mogło dojść do publikacji utworu.

 Jak szukać wydawcy?

Zanim podejmiesz pisanie, powinieneś ogólnie rozeznawać się w kwestii zapotrzebowania na poszczególne gatunki literackie. Ma to bowiem duże znaczenie w wyborze wydawcy i tym samym  rodzaju finansowania Twojej książki.
Zapewne nie wszyscy też wiedzą o tym, że każde wydawnictwo ma jeden lub kilka preferowanych przez siebie gatunków literackich i wysyłając swoje dzieło do przypadkowej firmy, można spowodować, że już na wstępie niezależnie od wartości dzieła otrzyma się odmowę jego wydania. Pisując powieści science fiction, trzeba zwrócić się do wydawnictw, które specjalizują się w tego typu literaturze, a pisząc poezję poszukiwać firm zajmujących się tekstami poetyckimi.
Rozważając ofertę konkretnego wydawcy, warto też zorientować się w jego możliwościach. obejrzeć wydane przez niego książki z interesującego nas gatunku. Warto dotrzeć do ich autorów i dowiedzieć się, czy są zadowoleni z publikacji oraz zapoznać się ze sposobem komunikacji wydawnictwa z czytelnikami, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na ilość sprzedanych później egzemplarzy.

Wydanie książki – koszt autora związany z modelem wydawniczym

Oprócz zawartości merytorycznej książki istotne znaczenie w procesie wydawniczym ma czynnik finansowy. Dlatego decydując się na napisanie książki, musimy już na wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ma być naszym odbiorcą. Czy chcemy, aby publikację przeczytała tylko mniejsza lub większa grupa naszych znajomych, czy kierujemy ją do wąskiej i mocno ograniczonej grupy specjalistów z dziedziny, której dotyczy, czy też liczymy na szersze grono odbiorców?
W zależności od tego należy zdecydować się na jedną z form publikowania, jakie są obecnie możliwe na rynku. Różnią się one względem siebie w kwestii
funduszy, jakie musisz posiadać, aby wydać książkę oraz partycypacji finansowej wydawcy w procesie wydawniczym,
odpowiedzialności wydawcy za kształt dzieła,
zaangażowaniem wydawcy w późniejszą dystrybucję Twojego utworu, oraz działanie marketingowe mające na celu sprzedaż jak największej ilości jego egzemplarzy.

Model tradycyjny

Wydanie książki w dużym, popularnym wydawnictwie nie należy do najprostszych. Aby zechciało się ono zainteresować się Twoim utworem, musisz spowodować, że zostanie on przeczytany i ostatecznie wydany. Tradycyjny model wydawniczy oznacza, że całość kosztów wydania książki (https://novaeres.pl/jak-wydac-ksiazkepokrywane jest przez wydawnictwo. Po zaakceptowaniu dzieła, autor podpisuje z firmą umowę, po czym rozpoczyna się praca autora wraz z wydawcą nad tekstem utworu.

Pełny self publishing

Samopublikowanie to jedna ze stosunkowo najprostszych metod wydania książki. Koszt, który jednak się z nim łączy ponosi w pełni autor. On sam zajmuje się także reklamą, sprzedażą oraz dystrybucją swojego dzieła. Ma wówczas całkowitą kontrolę nad ostatecznym kształtem swojego utworu, a prawa autorskie do niego pozostają w jego pełnej gestii.

Vanity publishing

Polega na takim modelu współpracy w wydaniu książki, w którym po stronie wydawcy leży jedynie skład, projekt graficzny, druk i wydanie książki. Koszty jednak, które są z nim związane pokrywa autor. Wydawnictwa takiego nie interesuje zawartość utworu, nie przeprowadza ono żadnej selekcji tego, co wydaje i nie zajmuje się ono promocją, co często powoduje niską jakość wydanych dzieł.

Publikacja subsydiowana

Publikacja subsydiowana opiera się o częściowy udział finansowy autora w procesie wydawniczym i częściowe poniesienie kosztów przez wydawnictwo. Na ogół wydawca bierze na siebie opłacenie części kosztów wydawniczych oraz dystrybucyjnych, a autor przekazuje mu cały lub częściowy dochód uzyskany ze sprzedaży publikacji. Taki sposób finansowania odbywa się najczęściej w przypadku debiutantów lub specjalistycznych publikacji albo jest świadomym założeniem wydawnictwa specjalizującego się w działaniach tego typu.