fbpx

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym dla Obornik

Urząd Miejski w Obornikach został nagrodzony europejskim certyfikatem. Nagrodę w imieniu Burmistrza Obornik odebrał Sekretarz Gminy Krzysztof Nowacki.

W poniedziałek, 8 września podczas gali Rzeczpospolitej w Muzeum Historii Żydów Polin wręczone zostały certyfikaty Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). Na około 3000 gmin w Polsce, otrzymało je tylko 9 – w tym Oborniki!

Cały program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym oparty jest na 12 zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Odznaka jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. W Polsce w tym roku akredytację na przyznawanie tego znaku otrzymała od Rady Europy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

 Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które były weryfikowane w samorządach:

 • Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 • Responsywność, szybkość reagowania.
 • Efektywność i skuteczność.
 • Otwartość i jawność.
 • Przestrzeganie prawa.
 • Etyczne postępowanie.
 • Kompetencje i potencjał.
 • Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 • Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 • Należyte zarządzanie finansami.
 • Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 • Rozliczalność, odpowiedzialność.

Europejski Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym to jedyne odznaczenie uznawane nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. A jak je otrzymać? W czerwcu 2018 r. na zaproszenie wysłane przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej odpowiedziała Gmina Oborniki, wyrażając chęć wzięcia udziału w programie.

Przyznanie certyfikatu wymagało od gminy nie tylko przestrzegania wymienionych wyżej zasad, lecz również ich zweryfikowanie w praktyce.

Nie była to łatwa praca – mówi sekretarz gminy Krzysztof Nowacki, najpierw musieliśmy bowiem dokonać samooceny, a następnie na stronie zamieścić ankietę, którą już wypełnić musieli mieszkańcy. To odpowiednia ilość ankiet, oraz odpowiedzi na konkretne pytania były oceniane przez komisję, która przyznawała certyfikaty.

Oborniki przeszły odpowiednią weryfikację i otrzymały certyfikat który przyznawany jest raz na dwa lata. Kolejna edycja odbędzie się zatem dopiero w roku 2020. Cieszę się, że praca urzędu oraz urzędników i zaangażowanie mieszkańców przyczyniło się to tego że znaleźliśmy się pośród 9 gmin w całej Polsce – mówi burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Niezmiernie ważne jest dla mnie to że wśród wielu certyfikatów za które trzeba po prostu zapłacić, tego nie można kupić, bowiem przyznawany jest za konkretnie wykonaną pracę – dodaje.