fbpx

Komitety wyborcze można zgłaszać do poniedziałku 27 sierpnia

Poniedziałek 27 sierpnia to ostatni dzień na zgłoszenie swoich komitetów wyborczych.

Termin wyborów ogłoszony został 13 sierpnia. Polacy dowiedzieli się, że będą mogli wziąć udział w wyborach samorządowych 21 października. Poznanie tej daty jest niezwykle ważne. Maksymalnie 55 dni przed tym terminem należy zarejestrować komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza określa jednoznacznie datę złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego:

Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów. Zawiadomienie to musi być złożone w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów (art. 400 § 1 Kodeksu wyborczego), tj. najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2018 r. do godziny 16:15.

Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez osobę upoważnioną przez organ partii politycznej lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Oficjalną informację o utworzeniu komitetu przekazał Tomasz Szrama. Obecny Burmistrz Obornik utworzył Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Szramy. W porównaniu do poprzednich wyborów najprawdopobniej zabraknie KWW Nasza Wieś.