fbpx

Gmina Oborniki zawarła porozumienie z MONAR-em

Stowarzyszenie MONAR i Gmina Oborniki nawiązali porozumienie dotyczące udzielania pomocy osobom bezdomnym.

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym to jedno z obowiązkowych zadań własnych gminy, wskazanych zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Bezdomni potrzebujący schronienia, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Oborniki, kierowani są przez Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek, oferujących tego rodzaju pomoc. Możliwości te są oczywiście ograniczone, co szczególnie dotkliwie odczuwalne jest w okresie zimowym. Opłatę za pobyt (z wyżywieniem) w takich placówkach ponosi zainteresowany, ale w części, uczestnicząc w kosztach na miarę swoich możliwości wynikających z posiadanych dochodów. Pozostałą część opłaty ponosi Gmina. Jeżeli dochody te nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, koszt pobytu z wyżywieniem w całości pokrywany jest przez Gminę.

Dzięki przychylności i otwartości na współpracę przedstawicieli Stowarzyszenia MONAR, kierujących placówkami od lat zabezpieczającymi tego rodzaju potrzeby osób z terenu naszej gminy Burmistrz Obornik uzyskał wyjątkowo korzystne warunki realizacji zadania. Określone one zostały umową pod tytułem „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, Rożnowicach i Poznaniu”. Gmina Oborniki uzyskała zapewnienie gotowości przyjęcia określonej liczby potrzebujących, z możliwością jej zwiększenia, na wspólnych warunkach finansowych w Schroniskach dla Osób Bezdomnych MARKOT w: Rożnowicach, Gościejewie i Poznaniu przy ul. Borówki oraz w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet MARKOT w Poznaniu przy ul. Starołęckiej. Co więcej, koszty ponoszone będą wyłącznie za wykazane dni pobytu poszczególnych osób, a nie – jak ma to miejsce w wielu gminach – za gotowość placówki oczekującej na przyjęcie bezdomnych!

W każdej z placówek osoby bezdomne potrzebujące schronienia będą mogły skorzystać z trzech posiłków dziennie, zadbać o higienę osobistą z wykorzystaniem dostarczonych przez schronisko niezbędnych środków czystości, otrzymać bieliznę osobistą i odzież odpowiednią do pory roku i potrzeb. Względem każdego z podopiecznych schronisk realizowana jest praca socjalna, a placówki oferują wsparcie psychologa/terapeuty oraz zapewniają całodobowe wsparcie opiekuna. Zasadniczym celem podejmowanych działań jest ustabilizowanie trudnej sytuacji życiowej beneficjentów, wsparcie ich w sytuacji kryzysowej, zapewnienie poprawy funkcjonowania poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, ale także wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności i poczucia bezpieczeństwa jako podstawowego elementu pozwalającego na dalsze działania rozwojowe zmierzające do usamodzielnienia się.