fbpx

Symboliczne rozpoczęcie budowy „małej obwodnicy Obornik”.

Jak podkreślają oborniccy samorządowcy po 25 latach zabiegów, dzisiaj rozpoczęła się budowa skrótu nazywanego „małą obwodnicą Obornik”.

Należy się cieszyć, że do tej inwestycji wreszcie doszło, choć wiele osób patrzy na nią krytycznie, zwłaszcza że nie wpłynie ona na rozwiązanie problemu korków w wschodniej części Obornik. Nie powinno to jednak w tej chwili przyćmić radości i ciężkiej pracy kilkunastu samorządowców, pracowników gminy, powiatu czy Urząd Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Środki z jakich wybudowana będzie nowa droga, most i dwa ronda pochodzą z dotacji unijnej oraz Województwa Wielkopolskiego. Budowa tej drogi ani nie przyspieszy ani nie opóźni procesu planowania i budowy prawdziwej obwodnicy Obornik wzdłuż obecnej drogi DK-11. Z tego powodu tym bardziej trzeba docenić i cieszyć się z tej inwestycji.

Przeciwnicy rozpoczętej inwestycji podnoszą problem hałasu przy szpitalu i obornickich Łazienkach, z dużym sentymentem wiele osób odnosi się również do ”obornickiej kaponiery”. Problem hałasu zostanie zminimalizowany poprzez budowę ekranów akustycznych., niestety los „kaponiery” nie wygląda zbyt różowo.

Poniżej relacja filmowa z symbolicznego rozpoczęcia budowy:

 

Informacje dotyczące inwestycji:

Inwestycja polega na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach, czyli obwodnicy miasta o długości 1,2 km. Jej początek będzie stanowić rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską w ciągu dotychczasowej drogi nr 178, a koniec – rondo na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Obornik jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańców Obornik oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

Całkowita wartość: 14,4 mln zł, w tym 12,2 mln zł udział UE.

Termin zakończenia inwestycji: 2019 roku.

Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

 • nowego fragmentu drogi o długości 1,2 km
 • ronda na skrzyżowaniu z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 178 i ul. Kubiaka
 • ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11
 • nowego mostu na rzece Wełna i rozbiórkę starego obiektu
 • wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Staszica i rozbiórkę starego obiektu
 • chodników
 • ścieżek pieszo-rowerowych
 • oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i ciągu pieszo-rowerowym
 • kanalizacji deszczowej
 • ekranów akustycznych
 • elementów bezpieczeństwa ruchu

oraz rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. 11 Listopada.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: G
 • kategoria ruchu: KR 4
 • nośność drogi: 115 kN
 • nośność obiektów mostowych: klasa A (do 50 ton)
 • szerokość jezdni: 7 m
 • szerokość chodnika: 1,5 m
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,5 m.