W poszukiwaniu WIOSNY

Lokalna Grupa Działania KrainaTrzech Rzek, Nadleśnictwo Łopuchówko oraz Stowarzyszenie Włóczykije zorganizowali 24.03.2018 rajd Nordic Walking do Śnieżycowego Jaru.

Ta przyrodnicza perełka słynie w Wielkopolsce z pięknie kwitnącej na wiosnę śnieżycy wiosennej. Śnieżycowy Jar to rezerwat utworzony w celu ochrony śnieżycy wiosennej w 1975 roku, wówczas miał tylko 2,59 ha, w związku ze stałą ekspansją łanowo występującej śnieżycy oraz odpowiednio prowadzonej gospodarki leśnej przez leśników, powierzchnia rezerwatu stanowi obecnie aż 9,27 hektara plus około 8,84 ha otuliny.

Coroczny rajd Nordic Walking do Śnieżycowego Jaru to tradycyjne powitanie wiosny przez Włóczykijów. Obowiązkowym punktem wypadu jest utopienie marzanny w Warcie. Choć w tym roku śnieżyce jeszcze nie kwitną łanowo, trzeba mieć nadzieję, że już w kolejny weekend będzie ich znacznie więcej.

Apelujemy o odpowiednie zachowanie się w tym pięknym miejscu. Nadleśnictwo Łopuchówko przygotowało się na przyjęcie kilku tysięcy turystów. Należy pamiętać, że z uwagi na lokalizację rezerwatu w zasięgu poligonu w Biedrusku, można go odwiedzać tylko w soboty i niedziele. Wyznaczone zostały trzy parkingi zlokalizowane poza lasem :

- od strony Uchorowa, przy leśniczówce;

- we wsi Starczanowo,

- przy lesie od strony wsi Starczanowo.

Aktualne zdjęcia oraz informacje na temat kwitnienia śnieżyc dostępne są na stronie Nadleśnictwa Łopuchówko.

foto: Włóczykije

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież