Skip to main content

Jacek Bogusławski rozmawiał w Rogoźnie o obwodnicy miasta

| Łukasz | Lokalne

Obwodnica Rogoźna była jednym z tematów spotkania władz Rogoźna z Jackiem Bogusławski. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odwiedził królewskie miasto 6 lutego.

Wizyta Bogusławskiego w Rogoźnie była okazją do rozmów na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy.  Wicemarszałek poinformował, że w najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca na  budowę chodnika w miejscowości Pruśce i odbędzie się planowany remont chodnika przy „Galerii Fabryczna” w Rogoźnie. Rozmowy dotyczyły również rozpoczęcia budowy obwodnicy Rogoźna. O budowie obwodnicy Rogoźna powiadomił Burmistrza Rogoźna również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Uczynił to pismem, w którym wspomniał o inwestycjach dotyczących samorządu w 2024 roku.  Kosztorysowa wartość budowy obwodnicy wyniesie blisko 180 ml zł, z czego kwotę w wysokości 48,7 ml zł samorząd wojewódzki uzyskał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwota 131,3 ml zostanie pokryta ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ogłoszenie przetargu nastąpi po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji. O budowie obwodnicy informował samorząd również Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

Na zdjęciu Jacek Bogusławski z burmistrzem Romanem Szuberskim i przewodniczącym Łukaszem Zarankiem w Pruścach.

Obradowali ryczywolscy radni

Dnia 13 lutego 2024 roku odbyła się LII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Ryczywół.

Jest zgoda na budowę obwodnicy Rogoźna

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno. Decyzję przekazała dziś wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego Wojciechowi Jankowiakowi w obecności II wicewojew...

Rogoźno pożegnało ś.p. Romana Szuberskiego

Tłumy pożegnały w sobotę ś.p. Romana Szuberskiego. Burmistrz Rogoźna spoczął na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie.

Księga kondolencyjna będzie dostępna na cmentarzu

W dniu pogrzebu ś.p. Roman Szuberskiego księga kondolencyjna będzie wyłożona na rogozińskim cmentarzu.

Uroczystości pogrzebowe w Rogoźnie - informacja

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Roman Szuberskiego odbędą się w kościele p.w. Świętego Ducha w Rogoźnie. 

Rogoźno. Wpisz się do księgi kondolencyjnej

Urząd Miejski w Rogoźnie wyłoży w piątek księgę kondolencyjną. 

Odszedł Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski (aktualizacja)

Tragiczne informacje napłynęły z Rogoźna. Zmarł burmistrz Roman Szuberski.