fbpx

Gmina Oborniki otrzymała dotację na remonty obiektów grobownictwa wojennego

Gmina Oborniki otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł na działania związane z utrzymaniem i remontami obiektów grobownictwa wojennego.

 

Opieka nad grobami wojennymi jest ustawowym obowiązkiem Wojewody Wielkopolskiego. Przydział środków na ten cel odbywa się co roku na wniosek samorządów i ma charakter dotacji celowej. Nie funkcjonuje w tym zakresie żaden program, a przydział środków odbywa się na podstawie zgłoszonych potrzeb i możliwości budżetowych Wojewody. W tym roku na ten cel przeznaczono 2 mln złotych, które zostały podzielone między 37 samorządy.

Na wniosek Gminy Oborniki, złożony w dwóch częściach w dniach: 30.11.2022 r. i 1.12.2022 r., Wojewoda Wielkopolski na podstawie art. 6.3. Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311) przyznał Gminie dotację w wysokości 60.000,00 zł na działania związane z utrzymaniem i remontami obiektów grobownictwa wojennego. Środki zostaną przekazane Gminie z działu 710 rozdziału 71035 § 2020 po opublikowaniu porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W ramach zleconych działań Gmina wykona wymianę starego, lastrykowego i mocno już zużytego nagrobka na grobie wojennym nieznanego żołnierza Wojska Polskiego na nowy, granitowy, jak również przeprowadzi modernizację ogrodzenia i pomnika na kwaterze Powstańców Wielkopolskich. W obu przypadkach mowa jest o obiektach położonych na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Józefa w Obornikach.

Gmina będzie też zobligowana do realizacji prac utrzymaniowych obiektów grobownictwa wojennego położonych na jej terenie, jak również do prowadzenia ich ewidencji oraz imiennej ewidencji osób w nich pochowanych. Za termin wykorzystania dotacji ustalono dzień 31.12.2023 r., a rozliczenie z wykonanych zadań powinno zostać przesłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 15.01.2024 r.

Tegoroczne porozumienie jest kontynuacją wieloletniej współpracy Gminy z Wojewodą Wielkopolskim w przedmiotowym zakresie.