fbpx

Oborniki. Opłata za wywóz śmieci!

Sporządziłeś deklarację dotycząca wywozu śmieci w gminie Oborniki i nie otrzymałeś indywidualnego konta, co trzeba robić?

Od początku 2022 roku gmina Oborniki przestała korzystać z usług GOAP i przejęła na siebie wykonywanie czynności związanych z wywozem śmieci. Jest to spore wyzwanie logistyczne i administracyjne. Obecnie nie mamy informacji aby sam system odbioru śmieci szwankował, problemem okazała się sama obsługa i ogromna ilość biurokracji.

Mieszkańcy składali od listopada 2021 roku deklaracje, na dzień wczorajszy spłynęło ich 5300. Jak tłumaczy nam wice burmistrz Woszczyk, odpowiadając na pytanie dlaczego generowanie indywidualnych numerów kont tak długo trwa, proces nadawania indywidualnego numeru konta jest bardzo pracochłonny:

Klient/ Mieszkaniec składa deklarację w Urzędzie Miejskim w Obornikach (dotyczy nieruchomości zamieszkałych i mieszanych czyli budynków zamieszkałych z lokalami komercyjnymi), która jest rejestrowana w Biurze Podawczym UM. Po rejestracji przychodzi ona do Wydziału ROS – nadawany jest numer sprawy w systemie SIDAS i następnie jest wprowadzany 3 raz do Systemu GOK.

Z tego poziomu jest generowany numer konta i po wydrukowaniu i zapakowaniu następuje wysyłka do Mieszkańca. Jak widać sam moment złożenia deklaracji (które miały wpłynąć do 31.12.2021) jest dopiero początkiem i wymaga dużej pracy zespołu, który w trybie maksymalnym wprowadza deklaracje, by otrzymali Państwo korespondencję z indywidualnym numerem konta.

Dodatkowo Burmistrz deklaruje, że:

Każdy z Mieszkańców otrzyma indywidualny numer, wysyłka jest realizowana każdego dnia. Ilość deklaracji jak do tej chwili wpłynęła do naszego urzędu przekroczyła 5300 sztuk! Jeżeli do wczoraj (17.01.22) wygenerowano blisko 4500 sztuk kont (wcześniej wprowadzając to według całej procedury), to mamy ze złożonymi do wczoraj (17.01.2022) około 5300 sztuk, czyli pozostaje około 800 sztuk do wprowadzenia. W tym są deklaracje ale i już korekty.

Istotną informacją jest temat dotyczący samego opłacania usługi. Gmina zamieściła na swojej stronie internetowej numer konta na jaki można dokonywać opłaty za wywóz śmieci w wypadku gdy nie otrzyma się jeszcze indywidualnego konta.

Osoby, które do dziś nie otrzymały indywidualnego numeru konta mogą wpłacać na dedykowane konto ogólne, z pewnością wszystkie wpłaty zostaną właściwie przyporządkowane. W najbliższych dniach sytuacja unormuje się, bowiem ilość już teraz wpływających deklaracji jest symboliczna w skali do tej co wpływała od listopada 2021 do 10.01.2022.  
Stąd system jest wydolny i nie ma mowy o zatorach, przy okazji warto podkreślić, że przejęcie wszystkich umów, w następstwie rozpadu ZM GOAP, tak w zakresie odbioru na instalacjach, jak i PSZOKU (przejęcie zadania na Gminę), jak i przejęcia bazy i stworzono wszystkiego od nowa. Trzeba podkreślić, że Gmina musiała przejąć cały system ze skutkiem na dzień 01.01.2022, a do 31.12.2021 musiał system działać na starych zasadach – informuje wice burmistrz Woszczyk - Jedyną zmianą jest wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych, które mają możliwość wyboru z listy podmiotów zarejestrowanych w systemie RDR – te zgody również gmina wydała natychmiast dla dobra i odbiorów jak i firm, które to nie musiały wystąpić na nowo, bo zmienił się system.

Na pytanie czy osoby, które nie otrzymały numeru konta i nie zajrzały na stronę internetową urzędu i zapłącą w późniejszym terminie, będą miały naliczone odsetki, burmistrz odpowiedział:

Oczywiście, że nie, bo i kwoty, jak i wymagalność, wg uchwały jest na 17.01 (sobota 15.01 powoduje wydłużenie terminu) są na tyle małe, że nie zachodzi problem odsetek. Istnieje oczywiście możliwość wpłat na konto dedykowane, tych wpłat jest tu bardzo wiele, wiele jest także indywidualnych, od osób które składały deklaracje w 11.2021 i grudniu 2021.

Jeżeli jeszcze nie złożyliście Państwo odpowiedniej deklaracji to trzeba wykonać to niezwłocznie. W przypadku, gdy nie otrzymaliście Państwo przesyłki z indywidualnym numerem konta najlepiej jest dokonać wpłaty na konto: PKO BP S.A. Oborniki 08 1020 4027 0000 1802 1692 7170 . Trzeba tylko pamiętać jaką kwotę należy wpłacić.

Wpłacając na ten numer rachunku w tytule opłaty koniecznie należy wpisać:

  • Opłata za odpady w miesiącu np. styczniu
  • imię, nazwisko
  • PESEL lub NIP (w zależności od danych podanych w deklaracji).
  • adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne (zgodne z danymi podanymi w deklaracji).

Po otrzymaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego kolejne wpłaty należy dokonać już na niego. Należy zapłacić:

  • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
  • co miesiąc, bez wezwania, z góry do 15. każdego miesiąca