fbpx

8 ofert na przebudowę ul. Różanej w Rogoźnie

Do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynęło 8 ofert na przebudowę ul. Różanej.

Firmy miały czas do czwartku 28 maja na złożenie ofert na przebudowę ul. Różanej w Rogoźnie. Zgłosiło się 8 podmiotów. 3 z nich przedłożyły propozycje o wartości 1,5 mln zł i mniejszej. Zapewne spośród nich zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji. Najniższą ofertę złożył Drogmel z gminy Pobiedziska. Blisko 70 tys. zł droższa propozycja pochodzi z firmy Iveston z Obornik, a na równe 1,5 mln zł wyceniło prace przedsiębiorstwo BIMEX.

Gmina Rogoźno na budowę drogi pozyskała 1,6 mln zł dofinansowania, co stanowi 70% wartości kosztorysowej inwestycji. Wyniki przetargu wskazują, że Rogoźno wyda na to działanie znacznie mniej pieniędzy. 

Przedłożone oferty - Przebudowa ul. Różanej.

Opis części inwestycji na ul. Różanej w Rogoźnie:

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie obejmuje roboty budowlane związane z wykonanie robót następujących branży: - roboty drogowe, - roboty na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wymiany przyłączy wodociągowych, - roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego. Roboty drogowe: Zakres postępowania obejmuje przebudowę ulicy Różanej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni zjazdów publicznych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni zatok postojowych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, - rozbiórka istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elementów, które zostaną przekazane Inwestorowi lub mieszkańcom (dotyczy kostki wbudowanej w pasie drogowym przez Właścicieli posesji). Wybrane przez Inwestora materiały z rozbiórki należy złożyć we wskazanym miejscu (kostkę brukową z rozbiórki należy składować na paletach). Pozostały materiał pozyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować na koszt Wykonawcy robót. Zakres inwestycji - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie, - regulacja wysokościowa istniejących studni i zasuw, - wykonanie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej z oporem, - wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, - wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, - wykonanie konstrukcji nawierzchni opaski, - wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, - wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie równoległe i prostopadłe), - wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla posiadaczy karty parkingowej, - wykonanie konstrukcji nawierzchni pieszojezdni (sięgacze z ul. Różanej) - wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progi zwalniające), - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, - wykonanie zieleni. Parametry techniczne przebudowywanej drogi - status drogi – droga publiczna gminna; - klasa techniczna – droga klasy D; - prędkość projektowa – Vp = 30 km/h; - szerokość jezdni – 5,00 m; - szerokość chodnika – min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni); – 1,50 m  (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni).