fbpx

Roman Gierka skończył 100 lat

Człowiek wyjątkowy, członek Szarych Szeregów, więzień obozu koncentracyjnego i żołnierz Armii Krajowej – Roman Gierka, kończył wczoraj 100 lat.

Pan Roman to człowiek legenda. Pracę zawodową rozpoczął w 1937 roku w Komunalnej Kasie Oszczędności w Obornikach, gdzie pracował również w okresie niemieckiej okupacji do chwili aresztowania w 1944 roku.

 Po wojnie pracował jako dyrektor w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Obornikach, następnie w Zakładzie Przemysłu Drobiarskiego oraz w  Zjednoczeniu „Poldrob” w Warszawie.

1 lutego 1980 roku przeszedł na emeryturę. Od tego czasu jako biegły rewident prowadził kancelarię audytorską. Pan Gierka społecznie zaczął pracować już przed wojną. Był wówczas działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Morskiej oraz Polskiego Związku Zachodniego. W czasie niemieckiej okupacji działał m.in.: w Pogotowiu Wojennym Harcerzy, w Tajnej Organizacji Harcerskiej, w Szarych Szeregach. Po 1945 roku pełnił m.in. funkcje: w Polskim Związku byłych Więźniów Politycznych, Więzień i Obozów Koncentracyjnych, w Polskim Związku Zachodnim – oddział Oborniki, w klubie sportowym Sparta.

Ponadto Pan Roman w ostatnich latach zajmował się społecznie opracowaniami: „Harcerze Ziem Obornickiej w latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej”, „Dokumenty Hufca Szarych Szeregów w Obornikach”, „Obornicki Obwód Armii Krajowej”, „Oborniczanie w II wojnie światowej”. Opracował szereg innych dokumentów, w tym 30 biogramów więźniów z Powiatu Obornickiego, przebywających w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen.  

Pan Roman jest posiadaczem wielu odznaczeń państwowych, kombatanckich, regionalnych oraz harcerskich . W 2001 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień podporucznika Wojska Polskiego, a w 2002 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”