fbpx

Piotr Woszczyk przejął obowiązki Burmistrza Obornik

Piotr Woszczyk przejął obowiązki Burmistrza Obornik.

Oświadczenie Burmistrza Obornik Tomasza Szramy:

16 stycznia 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu postawiła mi zarzut mówiący o nadużyciu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków oraz złożenia nieprawdziwego oświadczenia w postępowaniu urzędowym. Zawiesiła mnie także w pełnieniu obowiązków burmistrza do czasu wyjaśnienia sprawy.

Nie mając sobie nic do zarzucenia z postawionymi zarzutami kategorycznie się nie zgadzam. Jestem burmistrzem od 2010 r. i zawsze działałem i działam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla dobra mieszkańców gminy Oborniki.

Będę walczyć o prawdę w obronie mojego dobrego imienia, na które pracowałem całe swoje życie.

Jednocześnie, nie mając sobie nic do zarzucenia, wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz pełnego imienia i nazwiska.

Dziękuję także za liczne słowa wsparcia, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że moja dotychczasowa praca na stanowisku Burmistrza Obornik jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, obowiązki Burmistrza Obornik przejął mój zastępca Piotr Woszczyk i pełnić je będzie do czasu formalnego przywrócenia mnie do pracy.

Tomasz Szrama