fbpx

Oddanie do użytku tzw. "obwodnicy" w Obornikach

Oficjalne przekazanie do użytku nowo wybudowanej drogi w Obornikach odbędzie się 17.12.2019! Na godzinę 8:30 przewidziane jest uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 178.

W wydarzeniu wezmą udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Inwestycja pochłonęła ponad 14 milionów złotych, z czego 12 milionów to unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podstawowy zakres inwestycji obejmował:

- budowę nowej drogi o długości 1,2 km

- budowę nowego mostu na rzece Wełna

- budowę wiaduktu wzdłuż ulicy Staszica

- przebudowę i budowę skrzyżowań

- budowę chodników

- budowę ścieżek pieszo-rowerowych

- kanalizacji deszczowej

- budowę ekranów akustycznych

- ustawienie barier ochronnych