fbpx

Roman Gierka Zasłużonym dla Ziemi Rogozińskiej

Roman Gierka otrzymał wyróżnienie "Zasłużonego dla Ziemi Rogozińskiej".

20 listopada 2019 r. Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski i przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Maciej Kutka wręczyli wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” mieszkańcowi Obornik panu Romanowi Gierce.

Roman Gierka urodził się 20 stycznia 1920 r. w Obornikach. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej uczył się w Szkole Wydziałowej w Obornikach oraz Gimnazjum w Poznaniu. Następnie kontynuował naukę w Miejskiej Szkole Handlowej w Poznaniu. W 1936 r. wstąpił do harcerstwa, był drużynowym a następnie członkiem Komendy Hufca w Obornikach. Posiada stopień podharcmistrza.
W czasie II wojny światowej zaangażowany w pracę konspiracyjną w Tajnej Organizacji Harcerskiej i Szarych Szeregach (komendant Hufca). Żołnierz Armii Krajowej, od marca 1944 r. pełnił funkcję referenta RW w Obwodzie AK Oborniki. Aresztowany 8 sierpnia 1944 r., więziony w Domu Żołnierza w Poznaniu i w obozie w Żabikowie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, a następnie Buchenwald. Wyzwolony przez wojska amerykańskie, powrócił do Obornik w czerwcu 1945 r. Pracował do przejścia na emeryturę jako księgowy oraz na stanowiskach kierowniczych w przemyśle drzewnym i drobiarskim.
Angażował się bardzo aktywnie w działania różnych organizacji: kombatanckich, sportowych, emeryckich i regionalnych, członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Minister Obrony Narodowej mianował Go w 2003 r. na stopień porucznika.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem AK, Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.
Autor wielu opracowań historycznych dokumentujących losy mieszkańców powiatu obornickiego w XX wieku takich jak: „Harcerze powiatu obornickiego okresu lat 1918-1945”, „Zbrodnie i dyskryminacja ludności powiatu obornickiego 1939-1945”. Na szczególną uwagę zasługuje trzytomowe opracowanie „Rogoźnianie w II wojnie światowej” zawierające biogramy 270 osób związanych z Gminą Rogoźno miejscem urodzenia, pobierania nauki lub zamieszkania. Opisane są tam losy osób, które straciły życie oraz tych, którzy przeżyli okres wojny i okupacji. Jest to cenne źródło wiedzy o przeszłości mieszkańców naszego regionu

Życiorys wyróżnionego przedstawiła Lucyna Bełch prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, które wnioskowało o uhonorowanie dokonań Romana Gierki. Burmistrz Rogoźna wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli wyróżnienie i kwiaty oraz złożyli serdeczne gratulacje. Następnie Roman Gierka złożył podpis pod swoim życiorysem w „Księdze Zasłużonych dla Rogoźna”.

Roman Gierka, który w styczniu 2020 r. obchodzić będzie 100. rocznicę urodzin, zadziwił obecnych doskonałą pamięcią i szczegółami wspomnień z lat przedwojennych oraz okresu okupacji, które wywarły tak duży wpływ na późniejsze zainteresowanie dokumentowaniem przeszłości powiatu obornickiego. Wskazał też na swoje związki z Rogoźnem.

Spotkanie zakończono życzeniami wielu lat życia i zdrowia!