fbpx

80.000 zł dofinansowania dla Gminy Rogożno

Gmina Rogoźno zyskała 80.000 zł dofinansowania do remontowanej szatni.

Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski podpisał umowę z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Remont budynku szatni UKS „Dwójka””. Inwestycja ma zostać zakończona 6 grudnia 2019 roku. W wyniku podpisanej umowy Gmina Rogoźno zyska 80 000,00 zł. na realizację wymienionego zadania.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również Skarbnik Gminy Rogożno Irena Ławniczak oraz Renata Tomaszewska Kierownik Wydziału UM w Rogożnie - wydziału nadzorującego m.in. gminną oświatę i sport. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 160 000,00 zł. Od początku nad całą inwestycją czuwa poseł Jakub Rutnicki, który jest pomysłodawcą projektu "Sztania na medal".