Skip to main content


Zaproszenie na ostatnią sesję obornickiej Rady Miejskiej kadencji 2018-2024

| Łukasz | Komunikaty
fot. UM Oborniki

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Obornikach Paweł Drewicz zaprasza na LXXVIII (78) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdania komisji z działalności w 2024 r. (od stycznia do kwietnia).
 7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, prezesów spółek i zaproszonych gości.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2024-2056 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Oborniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego (osoba referująca: Kierownik Referatu Księgowości Podatków i Opłat oraz Egzekucji p. Agnieszka Meinert).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat-Szymańska).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (osoba referująca: Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Anna Łukaszewicz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 18. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE VIII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH.
 21. Zamknięcie sesji.

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Obornikach

Koszenie poboczy przy ryczywolskich drogach gminnych

Od środy rozpocznie się wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. Komunikat w tej sprawie opublikował Urząd Gminy w Ryczywole.

Meteorolodzy ostrzegają przed burzami

Ostrzeżenie o burzach wydano w godzinach rannych, prognozuje się występowanie burz na terenie naszego powiatu po godzinie 13.

Pojedź pociągiem Jubilat!

W niedzielę miłośnicy kolei będą mogli przejechać się pociągiem Jubilat. Uczci on 145 rocznicę powstania linii kolejowej Poznań - Piła.

Jeszcze w maju "Giełda dla mam i nie tylko"

Hala sportowa przy ul. Obrzyckiej 88 będzie miejscem organizacji „Giełdy dla mam i nie tylko".

Kto zostanie Starostą Obornickim?

We wtorek 7 maja radni powiatowi zadecydują o kształcie władzy na najbliższe lata. Będzie to pierwsza sesja VII kadencji Rady Powiatu Obornickiego.

Meteorolodzy ostrzegają przed burzami

Na niedziele 05.05.2024 wydano ostrzeżenie o burzach dla większości powiatów w Polsce. W powiecie obornickim ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12:00.

Bistro Bowling Bar poszukuje pracowników

Bistro Bowling Bar w Obornikach poszukuje pracowników. Swoje CV można przesyłać na maila.