fbpx

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach opublikował oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym.

Burmistrz Obornik wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła osoby/gospodarstwa domowe, które otrzymały negatywne rozstrzygnięcia wniosków o dodatek węglowy lub dodatek na inne źródło ciepła z uwagi na wystąpienie jednego
z poniższych czynników:

- pod jednym adresem prowadzonych jest /zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe

- deklaracja w sprawie źródła ciepła i spalania paliw złożona została po 11 sierpnia 2022 r.

lub

- deklaracja w sprawie źródła ciepła i spalania paliw nie zawierała źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym

mogą ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego/ dodatku na inne źródło ciepła.

W tym celu, do dnia 30.11.2022 r., należy złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Piłsudskiego 76, II piętro pokój 39

Źródło: OPS Oborniki